Kazne

Uvodny text ku kaznam, ak nejaky.

03
Máj
2020

A čo Večera Pánova počas pandémie?

Pridané: 3.5.2020 09:30:00

J 6, 53-56: „Riekol im Ježiš: Veru, veru, hovorím vám: Ak nejete telo Syna človeka a nepijete Jeho krv, nemáte života v sebe. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom.“

Čítajte viac...

26
Apríl
2020

Stretnutie so Vzkrieseným!

Pridané: 26.4.2020 10:30:00

Marek 16,7: „...Ale choďte a povedzte Jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley. Tam Ho uvidíte, ako vám povedal.“

Čítajte viac...

19
Apríl
2020

Tasme meče!

Pridané: 19.4.2020 10:30:00

Matúš 10,32: „Preto, ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.“

Čítajte viac...

10
Apríl
2020

Tklivé ticho Veľkého piatku

Pridané: 10.4.2020 10:30:00

Príslovia 14,34: „Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov.“

Čítajte viac...