Spoločenstvo ECAV žien

Spoločenstvo žien nášho cirkevného zboru je neformálna skupina sestier každého veku, ktoré s láskou a vďačnosťou slúžia v našom cirkevnom zbore, sú jeho súčasťou, túžia po duchovnom raste a s radosťou prichádzajú na spoločné stretnutia.

Sestry sa už dlhé roky aktívne zapájajú do práce cirkevného zboru. Sú to práve ony, vďaka ktorým môžu fungovať rôzne misijné i bohoslužobné aktivity, ako detská besiedka, biblické hodiny (kde väčšinu tvoria sestry), sú zapojené vo vedení dorastu, mládeže, v spevokole, v rodinnom spoločenstve, v presbyterstve, sú zapojené do Služieb Božích.

V roku 2020 sme začali s pravidelným stretávaním sa raz za mesiac. Keď prišli mimoriadne opatrenia v súvise s pandémiou a nebolo už možné stretávať sa, preniesli sme sa do online priestoru.

Srdečne pozývame na tieto stretnutia aj ďalšie sestry nášho cirkevného zboru. Vždy prvý pondelok v mesiaci o 19.30.

10
September
2021

Stretnutie s Deborou - Dína

28
Apríl
2021
15
Marec
2021
05
Február
2021
11
Január
2020

Prihlásenie