Spevokol Spievajúce srdce

27.10.2019 - Žatva spevokolov v Budimíri

Tento náš spevokol má už dlhoročnú tradíciu, niektorí speváci začínali pri svojom býv. farárovi Igorovi Mišinovi, neskoršom seniorovi a biskupovi VD. Veľkým repertoárom nacvičených kresťanských piesní dosiaľ spieva na viacerých zborových podujatiach – pravidelne na výročné sviatky (Vianoce, Veľkú Noc a Svätodušné sviatky), na pamiatky posvätenia našich chrámov, na iných stretnutiach, na seniorálnej žatve spevokolov.

V súčasnosti vedie spevokol sestra Renáta Šišková.

Speváci (stav k 31.12.2019)

  • dirigentka: Renáta Šišková
  • soprán: Helena Peková, Mária Hrehorová, Andrea Hrehorová, Marta Vangorová, Kvetoslava Hašková, Lenka Grešová, Juliána Grešová
  • alt: Helena Gordiaková, Monika Beňová, Katarína Hašková, Marta Ovadová
  • tenor: František Haško, Jaroslav Grešo
  • bas: Jaroslav Hrehor, Dušan Petro, Ľuboslav Beňo, František Lušecký

Spevokol sa stretáva každý týždeň v stredu o 19.30 hodine v lete v Bačkovíku a v zime v Boliarove

Prihlásenie