Detská besiedka

Seniorálne stretnutie detí, 7.9.2019, Nižná Kamenica

Naše deti majú svoje detské spoločenstvá na piatich besiedkach (Rankovce, Čakanovce, Bačkovík, Boliarov, rómska besiedka v Rankovciach). Majú ju na starosti viacerí zodpovední vedúci. Deti sa stretávajú každý týždeň na jednom stretnutí (v trvaní cca 1 hod.), v programe bývajú detské piesne, modlitby, lekcia (väčšinou materiály Detskej misie na Slovensku), niekedy hra alebo tvorivá činnosť. Cieľom besiedky je privádzať deti na dobrú cestu priamo k Božiemu Synovi – Ježišovi Kristovi. Snažíme sa, aby sa deti naučili na besiedke samostatne modliť vlastnými, úprimnými modlitbami.

Vedúci mávajú približne raz za dva mesiace samostatné stretnutie, o toto dbá Monika Beňová, miestna farárka.

V lete sú deti pozvané na detský tábor, kde môžu v blízkosti svojich kamarátov a najmä veriacich vedúcich prežiť krásne chvíle.

Prihlásenie