Kontakt

Adresa farského úradu: 044 45 Rankovce 21

IČO: 31971181, DIČ: 2021236800

IBAN: SK4309000000000109255082, BIC: GIBASKBX

Mobil: 0918 828 307 (Ľ. Beňo), 0918 828 309 (M. Beňová)
E-mail: ecav@rankovce.sk

Kostoly v zbore

Google map: Ecav Rankovce

Prihlásenie