Logo

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. RANKOVCE

Vítame vás na stránke evanjelického cirkevného zboru augsburského vyznania v Rankovciach!

Na stránke prebieha udržba spojená s prechodom na nový systém. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť.

Dôležité súbory na stiahnutie

Výročné správy a plány

Formuláre

Kontakty

Adresa farského úradu: 044 45 Rankovce 21

IČO: 31971181, DIČ: 2021236800

IBAN: SK4309000000000109255082, BIC: GIBASKBX

Mobil: 0918 828 307 (Ľ. Beňo), 0918 828 309 (M. Beňová)
E-mail: ecav@rankovce.sk