Duchovní v zbore

V súčasnosti v cirkevnom zbore ECAV Rankovce pôsobia dvaja farári - manželský pár Mgr. Ľuboslav Beňo a Mgr. Monika Beňová. Do cirkevného zboru prišli na pozvanie od augusta 2003 z dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Majú dve deti - syna Tomáša a dcéru Gabrielu.

Prihlásenie