Bohoslužby

Bohoslužby sa konajú každú nedeľu na štyroch miestach:

  • Bačkovík 9.00
  • Čakanovce 9.00
  • Rankovce 10.30
  • Boliarov 10.30

Večierne

Raz v mesiaci (spravidla druhý víkend) sa konajú večerné bohoslužby na menších fíliách:

  • Ďurďošík - sobota 17.00
  • Trsťany - sobota 18.00
  • Herľany - nedeľa 17.00

Sviatočné služby Božie a pamiatky posvätenia chrámov

Sviatočné služby Božie bývajú podľa miestnych oznamov.

Pamiatka posvätenia chrámu býva v Čakanovciach po 6. júli, v Bačkovíku najbližšiu nedeľu k 20. júlu, v Boliarove v poslednú augustovú nedeľu, v Rankovciach najbližšiu nedeľu po 18. septembri. Pamiatka posvätenia zvonice v Mudrovciach je v nedeľu po 29. júni, bohoslužby sa konajú na Obecnom úrade, pamiatka posvätenia zvonice v Žírovciach je v nedeľu po 29. júni, bohoslužby sa konajú von pred zvonicou.

Biblické hodiny

V súčasnosti preberáme Markovo evanjelium.

  • Čakanovce utorok 17.00
  • Bačkovík utorok 18.15