Rodiny

Pre generáciu starších mládežníkov ponúkame v našom spoločenstve skupinku strednej generácie, ktorí už väčšinou žijú svojimi rodinnými problémami. V cirkevnom zbore máme skupinky, ktorá sa stretáva na striedačku v Bačkovíku, Herľanoch, Boliarove a Rankovciach každú druhú sobotu. Túžime po podobných skupinách aj v Čakanovciach, Rankovciach, Trsťanoch, taktiež medzi Rómami. Tešíme sa aj celkom mladým manželským párom, ktoré sa taktiež stretávajú na svojej skupinke raz za mesiac.

Program stretnutia tvoria piesne a téma z Písma, cirkvi alebo života, rozhovor k téme a modlitebná chvíľa. Najcennejšie sú otvorené vzťahy, ktoré tu spolu budujeme.

Niekedy chodíme na víkendovky, väčšina tých, ktorí prichádzajú na tieto skupinky, sú blízkymi spolupracovníkmi vedenia cirkevného zboru.

Prihlásenie