Konfirmácia

Jedným z ovocí pietizmu v našej cirkvi je konfirmácia. Deti pokrstené ako nemluvňatá bez akéhokoľvek vyjadrenia sa ku svojmu krstu majú vo veku 14 rokov možnosť sa verejne priznať k tejto svojej sviatosti a ústami vyznať svoju vieru pri slávnosti konfirmácie.

Slávnosti nutne predchádza príprava, počas ktorej sa konfirmand stretne so základnými pravdami učenia Písma svätého, cirkvi a spôsobmi kresťanského života. Podľa ústavy našej cirkvi príprava je dvojročná a konfirmovaní môžu byť najmenej štrnásťroční. (Výnimku z najviac jednej zo zásad môže písomným súhlasom udeliť príslušný senior.)

Konfirmandi (pokiaľ je to možné) dvakrát do roka absolvujú špeciálne sústredenie mimo domova, kde spolu študujú Božiu vôľu, dvakrát do roka na fare.

Prihlásenie