Finančná podpora

Finančne môžete našu službu a aktivity podporiť na účte:

CIRKEVNÝ ZBOR ECAV Rankovce

číslo účtu: 0109255082/0900

IBAN: SK4309000000000109255082

Pre rýchle vyplnenie platobného príkazu môžete použiť QR kód:

qr kod - finančná podpora pre CZ ECAV Rankovce

Ak chcete podporiť konkrétnu službu v cirkevnom zbore, uveďte variabilný symbol:

 • 100 - všeobecná podpora cirkevného zboru
 • 200 - vnútorná misia (všeobecne)
 • 210 - detské besiedky
 • 220 - dorast
 • 230 - mládež
 • 240 - rodinné spoločenstvá
 • 250 - spevokol
 • 260 - časopis Slovo
 • 270 - internetová stránka
 • 300 - vonkajšia misia - práca s Rómami
 • 310 - rómska detská besiedka
 • 320 - rómsky dorast
 • 330 - rómsky spevokol

Za vašu finančnú podporu srdečne ďakujeme!

Prihlásenie