Organizácia vedenia cirkevného zboru ECAV Rankovce

10.11.20019 - Seniorátne stretnutie presbyterov, Kysak

Predsedníctvo cirkevného zboru

 • Mgr. Ľuboslav Beňo (zborový farár)
 • Ing. Jaroslav Hrehor (zborový dozorca)

Presbyteri

 • Rankovce: František Haško(kurátor fílie Rankovce), Ing. Milan Vojtko ml., Helena Fajčíková, Slávka Matejová, Ing. Marek Benko, Anna Mičková (zborová pokladníčka), Mgr. Monika Beňová, Juraj Turták (rómsky presbyter), Renáta Tancošová (rómska presbyterka)
 • Boliarov: Elena Hlavatá (kurátorka fílie Boliarov), František Hlavatý, Dušan Ilenin, Vladimír Hlavatý, Ing. Helena Hlavatá, Miloslav Hrehor
 • Bačkovík: Miroslav Mičko (kurátor fílie Bačkovík), Jaroslav Grešo, Ing. Imrich Goduš,Martin Bajus, Radoslav Zuskár
 • Čakanovce: Anna Korečková (kurátorka fílie Čakanovce), Ondrej Tomčík, Anna Fedorová, Milena Gordiaková, Ondrej Vojtko
 • Mudrovce: Mária Vancáková, Vladimír Vojtko
 • Herľany: Anna Ďorďovičová
 • Žírovce: Marta Sabadková
 • Trsťany: Branislav Peko, Renáta Šišková
 • Ďurďošík: Miroslav Sabol

Prihlásenie