Späť

2. po Trojici || Stretnutie so Vzkrieseným!

Pridané: 26.4.2020 10:30:00

26 Apríl 2020

Marek 16,7: „...Ale choďte a povedzte Jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley. Tam Ho uvidíte, ako vám povedal.“

V Matúšovom a Markovom evanjeliu vyzýva anjel ženy, ktoré prišli k hrobu, aby šli a povedali učení-kom: „Ježiš bol vzkriesený z mŕtvych, predchádza vás do Galiley a tam Ho opäť uvidíte!" Učeníci sa mohli vrátiť späť domov. Nestretnú sa s Ježišom v svätom meste, v Jeruzaleme, pri bohoslužbe, ale tam, kde sú doma, tam, kde to poznajú, kde žijú a pracujú. Mô-žeme inými slovami povedať – majú sa stretnúť s Ježi-šom uprostred svojho všedného dňa. Galilea bola oblasťou, územím, kde spoločne žili Ži-dia aj pohania. Bolo to miesto, kde sa stretávali pra-voverní aj tí, ktorí uctievali iných bohov. Bola zmieša-ninou viacerých národov. Zmiešaninou, z akej sa skla-dá život každého z nás. Náš život je Galileou. Veľká noc sa skončila. To nádherné, kresťanské, evanjelické obdobie sa ticho dotklo našich životov. Precítili sme bolesť Veľkého piatku, tíško sme si (možno) poplakali s Máriou a učeníkmi pod krížom, pripomenuli sme si, že to naše hriechy pribili Ježiša na kríž. V tichom smútku, ale aj rodiacej sa radosti sme prežili Bielu sobotu a vstúpili do nádherného Veľko-nočného rána, ktoré nám oznámilo svojím posolstvo: „Haleluja, Ježiš žije!" A odhliadnuc od toho, že tento rok sme Veľkonočné sviatky slávili vo svojich domá-cich a osobných kostoloch, pravdou je, že naše životy sa tak naozaj mohli premeniť na chrámy Ducha Svä-tého a zrazu sme neboli len pasívnymi poslucháčmi, ale aktívnymi aktérmi v celom tom dianí Veľkej noci. A potom opäť prišli všedné dni. Opäť sa v nás pre-miešalo to bežné so svätým; hriešne s bezhriešnym, Božia blízkosť i Božia vzdialenosť; viera i nevera; láska i nenávisť; odpustenie i hnev; povzbudenie i odmietnutie, dobro i zlo. Aj my bývame upro-stred ľudí, ktorí hľadajú Boha i tých, ktorí sa o Neho nezaujímajú. Bývame s ľuďmi, ktorých milujeme a záleží nám na nich a s inými, s ktorými ťažko vychá-dzame. No anjelovo „vyslanie" žien, aby išli a zavolali učení-kov do Galiley, kde sa stretnú s Ježišom, ako im za-sľúbil, to je nádherné povzbudenie pre nás v tomto čase. Nie len slávnostný Veľkonočný čas je časom a miestom na stretnutie s Ježišom. Ale práve tie na-še bežné a všedné „Galiley" sú miestom, kde sa mô-žeme každý deň stretávať s naším vzkrieseným Pá-nom a Spasiteľom.Pre mnohých je možno na mieste otázka: Tak kde je? Môžeme prejsť celou Galileou krížom-krážom a Ježiša nestretneme. Kde Ho máme hľadať uprostred svojich životov? Moji milovaní, je v tomto svete aj keď skoro všetko svedčí proti tomu. Je v tomto svete, ktorý je ničený vojnami, teroristami, chorobami,ekologickými, so-ciálnymi i ekonomickými krízami, je v tomto svete pl-nom bolesti a zúfalstva. Jednoducho – ide pred nami našou vlastnou Galileou. Kráča pred nami, aby nám ukázal cestu. Nikde si pred Ním nie sme istí a vďaka Mu za to! A čo od nás očakáva? Že pôjdeme za Ním. Že nabe-rieme odvahu a budeme Mu dôverovať. Že sa pre-staneme ohliadať dozadu a s novou nádejou uprieme pohľad dopredu, na nášho vzkrieseného Spasiteľa. Je-žišovo vzkriesenie totiž nepremohlo iba smrť – Jeho kríž je koncom našej minulosti, našich chýb i našich hriechov. Sami sa so svojou minulosťou nedokážeme popasovať. Neustále za sebou tiahneme jej bremeno – to, čo sme pokazili, zradili, vzdali. Celé národy vlečú toto bremeno za sebou. Aj cirkvi tiahnu za sebou ta-kúto „guľu, priviazanú o nohu". Učenícitiahli za sebou svoju minulosť v podobe nevery, pochybností, zbabelých útekov i zrady. Nie sväté miesto, nie jeruzalemský chrám či synagóga, nie bohoslužba, ale práve stretnutie v Galilei ich malo presvedčiť o tom, že Ježiš zvíťazil nad ich minulos-ťou. A toto mohli spoznať jedine pri stretnutí sa s Ním vo svojom všednom živote. Bez masky zbož-nosti a bez masky hranej viery. Len oni a Ježiš! A vtedy sa im otvorili oči – uvideli Vzkrieseného pred sebou. Aj naše stretnutia s Ježišom v osobnom živote me-nia náš pohľad na Neho – vďaka stretnutiam s Ním vidíme nové šance a nové možnosti. Stretáva sa s nami v každodenných situáciách, v ľuďoch, bežnom živote. Uprostred našej osobnej Galiley. Tak nám to anjel zasľúbil. V jeho slovách je priamo pozvanie: Poďte, nebojte sa vrátiť do svojich bežných dní a životov, ku svojej každodennej práci, medzi ľudí, s ktorými sa každý deň stretávate, pretože práve to sú miesta, kde sa stretnete so Vzkrieseným!Vzkriesenie sa chce zviditeľniť. A aj keď evanjelisti popisujú vzkriesenie ako niečo neviditeľné, anjel nám zvestuje: uvidíte Vzkrieseného! Pozri sa dnes pozorne okolo seba na prírodu, ktorá sa prebúdza a rozoznáš silu vzkriesenia. Pozri sa na ľudí v tvojom živote a precíť lásku, ktorú k nim cítiš i ktorú od nich dostávaš a ucítiš, ako aj v tvojom živo-te rastie niečo nové a nádherné. Aj Teba predišiel Je-žiš - ten Vzkriesený. Už je v Tvojom živote, v Tvojej osobnej Galilei. Jediné, čo potrebujeme, je s dôverou vyjsť Mu v ústrety a kráčať za Ním. Vtedy sa aj naše osobné Galiley premenia na miesta víťaz-stiev a v našom živote nastane zázrak vzkriesenia k novému životu. Amen.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie