rankovce.sk > Cirkevný zbor > vedenie cirkevného zboru

Organizácia vedenia cirkevného zboru ECAV Rankovce

Predsedníctvo cirkevného zboru

 • Mgr. Ľuboslav Beňo (zborový farár)
 • Ing. Jaroslav Hrehor(zborový dozorca)

Presbyteri

 • Rankovce: František Haško(kurátor fílie Rankovce), Dušan Mičko (kostolník), Ing. Milan Vojtko st., Helena Fajčíková, Slavomír Jenčár, Anna Mičková (zborová pokladníčka), Mgr. Monika Beňová, Juraj Turták (rómsky presbyter), Renáta Tancošová rómska presbyterka
 • Boliarov: Imrich Hlavatý (kurátor fílie Boliarov), František Hlavatý, Dušan Ilenin, Vladimír Hlavatý, Imrich Hlavatý st.
 • Bačkovík: Miroslav Mičko (kurátor fílie Bačkovík), Ing. Dušan Petro, Jaroslav Grešo, Ing. Imrich Goduš, Ondrej Sabol
 • Čakanovce: Anna Korečková (kurátorka fílie Čakanovce), Jozef Antuš, Ondrej Tomčík, Anna Fedorová, Milena Gordiaková
 • Mudrovce: Mária Vancáková, Vladimír Vojtko
 • Herľany: Martin Ondrašik, Anna Ďorďovičová
 • Žírovce: Marta Sabadková
 • Trsťany: Branislav Peko, Renáta Šišková
 • Ďurďošík: Miroslav Sabol, Alena Fedorová

Ecav Rankovce - fotografie zo zboru

Mapa zboru

Rankovce

kostol v Rankovciach

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Rankovce

Boliarov

kostol v Boliarove

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Boliarov

Čakanovce

kostol v Čakanovciach

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Čakanovce

Bačkovík

kostol v Bačkovíku

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Bačkovík
ostatné dediny

Rankovce

Herľany Žírovce Mudrovce Ďurďošík Trsťany

Odkazy


©2007 Cirkevný zbor ECAV Rankovce | Kontakt: zborový e-mail | 0918 828 307 | 044 45 Rankovce 21
posledná úprava stránky prebehla 22. 11. 2018, 12:04:46
webmaster