rankovce.sk > Fotogaléria > Skupiny fotiek

Fotografie Zbor Zbor

Fotografie Deti Deti

Fotografie Dorast Dorast

Fotografie Mládež Mládež

Fotografie Rodinky Rodinky

Fotografie Spevokol Spevokol

Fotografie Rómovia Rómovia

Fotografie Ostatné Ostatné


Ecav Rankovce - fotografie zo zboru

Mapa zboru

Rankovce

kostol v Rankovciach

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Rankovce

Boliarov

kostol v Boliarove

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Boliarov

Čakanovce

kostol v Čakanovciach

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Čakanovce

Bačkovík

kostol v Bačkovíku

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Bačkovík
ostatné dediny

Rankovce

Herľany Žírovce Mudrovce Ďurďošík Trsťany

Odkazy


©2007 Cirkevný zbor ECAV Rankovce | Kontakt: zborový e-mail | 0918 828 307 | 044 45 Rankovce 21
posledná úprava stránky prebehla 17. 09. 2017, 16:39:43
webmaster