Vítame vás na stránke evanjelického cirkevného zboru augsburského vyznania v Rankovciach!

Náš cirkevný zbor nájdete v košickom senioráte Evanjelickej cirkvi, tvoria ho evanjelickí kresťania deviatich dedín (Rankovce, Mudrovce, Herľany, Žírovce, Boliarov, Bačkovík, Čakanovce, Ďurďošík, Trsťany). Pozývame vás, pozrite si informácie o cirkevnom zbore, navštívte nás osobne.

Ľuboslav Beňo, zborový farár


Najnovšie fotografie z fotogalérie

Vianočný koncert, Bačkovík 27.12.2016 Vianočný koncert, Bačkovík 27.12.2016

Vystúpenie detí na Štedrý večer, Bačkovík 24.12.2016 Vystúpenie detí na Štedrý večer, Bačkovík 24.12.2016

Dievčenská skupinka na fare, 22.12.2016 Dievčenská skupinka na fare, 22.12.2016


Ako pomôcť

Ani náš cirkevný zbor nedokáže existovať bez ochotnej pomoci štedrých sŕdc. Ak chcete pomôcť, môžete tak urobiť niekoľkými potrebnými formami:

  • 1. modlitbami - za farárov, presbyterov, vedúcich sekcií, prácu s deťmi, dorastom, mládežou, za spevokoly, rómsku misiu, za nemocných...
  • 2. aktívnou účasťou – na rôznych stretnutiach; keď chýbaš ty so svojimi obdarovaniami od Boha, o toľko je naše spoločenstvo cirk. zboru chudobnejšie.
  • 3. finančne – aj keď sú peniaze (najmä láska k nim) koreňom všetkého zla, bez nich sa v tomto porušenom svete existovať nedá. Ako pomôcť finančne, nájdeš: tu.


Ecav Rankovce - fotografie zo zboru

Mapa zboru

Rankovce

kostol v Rankovciach

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Rankovce

Boliarov

kostol v Boliarove

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Boliarov

Čakanovce

kostol v Čakanovciach

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Čakanovce

Bačkovík

kostol v Bačkovíku

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Bačkovík
ostatné dediny

Rankovce

Herľany Žírovce Mudrovce Ďurďošík Trsťany

Odkazy


©2007 Cirkevný zbor ECAV Rankovce | Kontakt: zborový e-mail | 0918 828 307 | 044 45 Rankovce 21
posledná úprava stránky prebehla 30. 11. 2017, 19:59:26
webmaster