rankovce.sk > Cirkevný zbor > Finančná podpora

Finančná podpora

Finančne môžete našu službu a aktivity podporiť na účte:

CIRKEVNÝ ZBOR ECAV Rankovce

číslo účtu: 0109255082/0900

IBAN: SK4309000000000109255082

Ak chcete podporiť konkrétnu službu v cirkevnom zbore, uveďte variabilný symbol:

 • 100 - všeobecná podpora cirkevného zboru
 • 200 - vnútorná misia (všeobecne)
 • 210 - detské besiedky
 • 220 - dorast
 • 230 - mládež
 • 240 - rodinné spoločenstvá
 • 250 - spevokol
 • 260 - časopis Slovo
 • 270 - internetová stránka
 • 300 - vonkajšia misia - práca s Rómami
 • 310 - rómska detská besiedka
 • 320 - rómsky dorast
 • 330 - rómsky spevokol

Za vašu finančnú podporu srdečne ďakujeme!


Ecav Rankovce - fotografie zo zboru

Mapa zboru

Rankovce

kostol v Rankovciach

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Rankovce

Boliarov

kostol v Boliarove

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Boliarov

Čakanovce

kostol v Čakanovciach

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Čakanovce

Bačkovík

kostol v Bačkovíku

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Bačkovík
ostatné dediny

Rankovce

Herľany Žírovce Mudrovce Ďurďošík Trsťany

Odkazy


©2007 Cirkevný zbor ECAV Rankovce | Kontakt: zborový e-mail | 0918 828 307 | 044 45 Rankovce 21
posledná úprava stránky prebehla 22. 11. 2018, 12:04:46
webmaster