rankovce.sk > Cirkevný zbor > Duchovní v zbore

Duchovní v zbore

Ľ. a M. Beňovci

V súčasnosti v cirkevnom zbore ECAV Rankovce pôsobia dvaja farári - manželský pár Mgr. Ľuboslav Beňo a Mgr. Monika Beňová. Do cirkevného zboru prišli na pozvanie od augusta 2003 z dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Majú dve deti - syna Tomáša a dcéru Gabrielu.


Ecav Rankovce - fotografie zo zboru

Mapa zboru

Rankovce

kostol v Rankovciach

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Rankovce

Boliarov

kostol v Boliarove

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Boliarov

Čakanovce

kostol v Čakanovciach

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Čakanovce

Bačkovík

kostol v Bačkovíku

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Bačkovík
ostatné dediny

Rankovce

Herľany Žírovce Mudrovce Ďurďošík Trsťany

Odkazy


©2007 Cirkevný zbor ECAV Rankovce | Kontakt: zborový e-mail | 0918 828 307 | 044 45 Rankovce 21
posledná úprava stránky prebehla 22. 11. 2018, 12:04:46
webmaster