Časopis Slovo

Redakčná rada

Ľuboslav Beňo, Monika Beňová, Katarína Hašková, Mária Hrehorová, Daniel Goduš, Lucia Godušová, Janette Peková, Milan Vojtko, grafická úprava: František Korečko

Vydania

01/2021 • Nežnosť

12/2020 • Trpezlivosť

11/2020 • Pokoj

10/2020 • Radosť

09/2020 • Láska s veľkým B

07/2020 • Naše susedské vzťahy

02/2020 • Výročná správa Cirkevného zboru ECAV Rankovce za rok 2019

01/2020 • Včera – dnes – zajtra

Inventúra duše - Magdaléna Ševčíková
Včera – dnes – zajtra - Daniel Goduš
Reformačné bohoslužby alebo spoveď trochu inak - Jaroslav Petro
Míľniky reformácie: január 1520 – 500 rokov: Topiaci Rím sa slamky chytá - Ľuboslav Beňo
Interview s Bohom
Kostolná etiketa – deti počas bohoslužieb - Ľuboslav Beňo
Posledné dve mesiace uplynulého roku - Ľuboslav Beňo

Stiahnite si toto číslo!

09/2019 • Vianoce

Mária – služobnica Božia a matka Ježiša Krista - Michal Zajden
Magnifikat - Monika Beňová
Čas radosti - Dušan Petro
Štedrovečerná domáca pobožnosť - Ľuboslav Beňo
Čo pre teba znamená narodenie Pána Ježiša Krista? Anketa
Predstavujeme Evanjelický posol spod Tatier - Ľuboslav Beňo
Vianočný príbeh na zamyslenie - D. Carnegie
Jedlé kŕmidlá pre vtáčiky vlastnými rukami - Mária Hrehorová

Stiahnite si toto číslo!

08/2019 • Sloboda

Dlhá cesta k SLOBODE - Ľubomír Badiar
Dve „Nežné" svedectvá - Igor Mišina
Pôvod slov „sloboda" a „demokracia" - Viete, že...
Pramene Knihy Daniel a postava proroka - Daniel Goduš
Svätí, mŕtvi a všetci ostatní (tri dni v Barcelone) - Zuzana Vaľovská
Náročný október u nás - Ľuboslav Beňo

Stiahnite si toto číslo!

Prihlásenie