Kázne a príhovory

19. nedeli po Trojici, 18.10.2020

 W.W.J.D.: Čítajme s porozumením

„Videnie všetkého vám je také ako slová zapečatenej knihy;
ak ju dajú znalému písma a povedia: Prečítaj nám toto, on odpovie: Nemôžem, lebo je zapečatená.
Ak knihu dajú niekomu, kto nevie čítať, a povedia: Prečítaj nám toto! odpovie: Neviem čítať."

(Izaiáš 29,11-12)