rankovce.sk > Život v zbore > Spevokol

Spevokol Spievajúce srdce

Spevokol Tento náš spevokol má už dlhoročnú tradíciu, niektorí speváci začínali pri svojom býv. farárovi Igorovi Mišinovi, neskoršom seniorovi a biskupovi VD. Veľkým repertoárom nacvičených kresťanských piesní dosiaľ spieva na viacerých zborových podujatiach – pravidelne na výročné sviatky (Vianoce, Veľkú Noc a Svätodušné sviatky), na pamiatky posvätenia našich chrámov, na iných stretnutiach, na seniorálnej žatve spevokolov.

V súčasnosti vedie spevokol sestra Renáta Šišková.

Speváci (stav k 31.12.2016)

  • dirigentka: Renáta Šišková
  • soprán: Helena Peková, Mária Hrehorová, Marta Vangorová, Kvetoslava Hašková, Lenka Grešová, Júlia Grešová, Kristen Wollam
  • alt: Helena Korečková, Helena Gordiaková, Monika Beňová, Katarína Hašková
  • tenor: František Haško, Jaroslav Grešo, Ladislav Galdun
  • bas: Jaroslav Hrehor, Dušan Petro, Ľuboslav Beňo

Spevokol sa stretáva každý týždeň v stredu o 19.30 hodine v Bačkovíku v kostole.

Súvisiace články:


Ecav Rankovce - fotografie zo zboru

Mapa zboru

Rankovce

kostol v Rankovciach

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Rankovce

Boliarov

kostol v Boliarove

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Boliarov

Čakanovce

kostol v Čakanovciach

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Čakanovce

Bačkovík

kostol v Bačkovíku

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Bačkovík
ostatné dediny

Rankovce

Herľany Žírovce Mudrovce Ďurďošík Trsťany

Odkazy


©2007 Cirkevný zbor ECAV Rankovce | Kontakt: zborový e-mail | 0918 828 307 | 044 45 Rankovce 21
posledná úprava stránky prebehla 22. 11. 2018, 12:04:46
webmaster