rankovce.sk > Život v zbore > Rómska misia

Rómska misia

Rómska misia Rómska misia je špecifická misijná činnosť nášho cirkevného von zo svojho stredu. Vnímame ju ako vyslanie učeníkov do Samárie podľa Sk 1,8, veď Samária bola krajinou ľudí, ktorí boli väčšinovým obyvateľstvom odsunutí nabok a opovrhovaní.

Igor MišinaV tejto misii začal byť cirkevný zbor aktívny okolo roku 1990 počas pôsobenia farára Mgr. Igora Mišinu, neskoršieho seniora košického seniorátu a biskupa Východného dištriktu. S návštevou Rómov v kostole to bolo spočiatku ťažké, na väčšine Slovenska Rómov v kostole nechcú. V Rankovciach sa bariéra prelomila a na bohoslužbách dostali svoje miesta. Začala sa práca s dospelými na biblických hodinách, ktoré bývali aj priamo v osade, rozbehla sa misia medzi deťmi na detskej besiedke, spevokol.

rómska triedaPopritom sa v Herľanoch, kde prichádzajú na základnú školu takmer iba naše rómske deti do 3. ročníka, vytvorila rómska skupina náboženskej výchovy.

manželia OndrašikovciS odchodom farára na post biskupa zostala otvorená otázka, čo bude ďalej s evanjelickou misiou medzi Rómami v Rankovciach. Preto už vtedy biskup VD Igor Mišina oslovil zapálených manželov Martina a Františku Ondrašikovcov, vtedajších vedúcich dorastu, aby sa oddelili pre takúto špeciálnu službu.

rómska hudobná skupinaAk deti mali svoje miesto na svojej besiedke, medzi mladými chlapcami a dievčatami vznikla túžba po podobnom mieste, dostali šancu na mládeži, kde vznikol priestor pre piesne, slovo i zábavu – čo bolo veľmi dobré.

S postupom času život v tejto časti misie rástol, pribudol spevokol (nesie hrdý názov: Le Devleskeri Khangeri, čo znamená: Boží chrám) s celkom 30 speváčkami, pri ňom chlapčenská hudobná skupina Gloria, pre staršie deti dorast. V rámci Národného projektu Úradu vlády pre aktiváciu nezamestnaných sa cirkevný zbor zapojil tiež do aktivizovania nezamestnaných predovšetkým kvôli nadviazaniu kontaktov s dospelými mužmi, ktorí inak stáli bokom – aktivačne zamestnaných tak máme 10 ľudí.

jedna z akcii Združenia pre detiPre sociálnu a terénnu prácu medzi Rómami sme videli za potrebné vytvoriť špeciálne miesto so svojím špecifickým programom, preto v júli 2004 popri cirkevnom zbore vzniklo Občianske združenie Pre lepší život so zameraním sa na rómsku komunitu v Rankovciach. Toto združenie sa nachádza v prenajatých priestoroch cirkevného zboru a skrze viaceré projekty zasahuje do konkrétnych problémov rómskej komunity.

Vysielanie v miestnom rozhlase ku dňu Rómov 10.4.2014 - rómska hymna Gelem gelem v podaní: hra na gitaru Marek Horváth a spev Michal Hada. Nahrávka mobilom. Nahrávka: tu.

 • Prezentácia o r. misii 2015
 • Súvisiace články:


  Ecav Rankovce - fotografie zo zboru

  Mapa zboru

  Rankovce

  kostol v Rankovciach

  bohoslužby - nedeľa, 10.30

  Rankovce

  Boliarov

  kostol v Boliarove

  bohoslužby - nedeľa, 10.30

  Boliarov

  Čakanovce

  kostol v Čakanovciach

  bohoslužby - nedeľa, 9.00

  Čakanovce

  Bačkovík

  kostol v Bačkovíku

  bohoslužby - nedeľa, 9.00

  Bačkovík
  ostatné dediny

  Rankovce

  Herľany Žírovce Mudrovce Ďurďošík Trsťany

  Odkazy


  ©2007 Cirkevný zbor ECAV Rankovce | Kontakt: zborový e-mail | 0918 828 307 | 044 45 Rankovce 21
  posledná úprava stránky prebehla 17. 09. 2017, 16:39:43
  webmaster