rankovce.sk > Život v zbore > Rodinné spoločenstvo

Rodinné spoločenstvo

Rodinné spoločenstvo Pre generáciu starších mládežníkov ponúkame v našom spoločenstve skupinku strednej generácie, ktorí už väčšinou žijú svojimi rodinnými problémami. V cirkevnom zbore máme skupinky, ktorá sa stretáva na striedačku v Bačkovíku, Herľanoch, Boliarove a Rankovciach každú druhú sobotu. Túžime po podobných skupinách aj v Čakanovciach, Rankovciach, Trsťanoch, taktiež medzi Rómami. Tešíme sa aj celkom mladým manželským párom, ktoré sa taktiež stretávajú na svojej skupinke raz za mesiac.

Program stretnutia tvoria piesne a téma z Písma, cirkvi alebo života, rozhovor k téme a modlitebná chvíľa. Najcennejšie sú otvorené vzťahy, ktoré tu spolu budujeme.

Niekedy chodíme na víkendovky, väčšina tých, ktorí prichádzajú na tieto skupinky, sú blízkymi spolupracovníkmi vedenia cirkevného zboru.

Súvisiace články:


Ecav Rankovce - fotografie zo zboru

Mapa zboru

Rankovce

kostol v Rankovciach

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Rankovce

Boliarov

kostol v Boliarove

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Boliarov

Čakanovce

kostol v Čakanovciach

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Čakanovce

Bačkovík

kostol v Bačkovíku

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Bačkovík
ostatné dediny

Rankovce

Herľany Žírovce Mudrovce Ďurďošík Trsťany

Odkazy


©2007 Cirkevný zbor ECAV Rankovce | Kontakt: zborový e-mail | 0918 828 307 | 044 45 Rankovce 21
posledná úprava stránky prebehla 22. 11. 2018, 12:04:46
webmaster