rankovce.sk > Život v zbore > Rodinné spoločenstvo

Rodinné spoločenstvo

Rodinné spoločenstvo Pre generáciu starších mládežníkov ponúkame v našom spoločenstve skupinku strednej generácie, ktorí už väčšinou žijú svojimi rodinnými problémami. V cirkevnom zbore máme zatiaľ dve takéto skupinky – jedna sa stretáva na striedačku v Bačkovíku, Herľanoch, Mudrovciach a Rankovciach každú druhú sobotu, druhá každú druhú nedeľu v Boliarove. Túžime po podobných skupinách aj v Čakanovciach, Rankovciach, Trsťanoch, taktiež medzi Rómami.

Program stretnutia tvoria piesne a téma z Písma, cirkvi alebo života, rozhovor k téme a modlitebná chvíľa. Najcennejšie sú otvorené vzťahy, ktoré tu spolu budujeme.

Niekedy chodíme na víkendovky, väčšina tých, ktorí prichádzajú na tieto skupinky, sú blízkymi spolupracovníkmi vedenia cirkevného zboru.

Súvisiace články:


Ecav Rankovce - fotografie zo zboru

Mapa zboru

Rankovce

kostol v Rankovciach

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Rankovce

Boliarov

kostol v Boliarove

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Boliarov

Čakanovce

kostol v Čakanovciach

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Čakanovce

Bačkovík

kostol v Bačkovíku

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Bačkovík
ostatné dediny

Rankovce

Herľany Žírovce Mudrovce Ďurďošík Trsťany

Odkazy


©2007 Cirkevný zbor ECAV Rankovce | Kontakt: zborový e-mail | 0918 828 307 | 044 45 Rankovce 21
posledná úprava stránky prebehla 17. 09. 2017, 16:39:43
webmaster