rankovce.sk > Život v zbore > Mládež

Mládež

Mládež Dospievaním sa dorastenci vo veku 16 rokov dostávajú do skupiny mládeže, ktorá už hlbšie vníma kresťanské zásady a dokáže sa o nich otvorene rozprávať, diskutovať o skutočných problémoch.

Vo vedení našej mládeže stojí tím vedúcich v zložení: Katarína Hašková, Lukáš Kajňák, Tomáš Beňo, Radoslav Petro, Gabriela Beňová, Gabriela Lukáčová. Okrem pravidelných stretnutí neprestajne hľadajú dobré možnosti, ako spestriť svoj život výletmi a tábormi. Stretnutia sú v sobotu o 18.00 hod. na fare.

Súvisiace články:


Ecav Rankovce - fotografie zo zboru

Mapa zboru

Rankovce

kostol v Rankovciach

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Rankovce

Boliarov

kostol v Boliarove

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Boliarov

Čakanovce

kostol v Čakanovciach

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Čakanovce

Bačkovík

kostol v Bačkovíku

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Bačkovík
ostatné dediny

Rankovce

Herľany Žírovce Mudrovce Ďurďošík Trsťany

Odkazy


©2007 Cirkevný zbor ECAV Rankovce | Kontakt: zborový e-mail | 0918 828 307 | 044 45 Rankovce 21
posledná úprava stránky prebehla 22. 11. 2018, 12:04:46
webmaster