rankovce.sk > Život v zbore > Mládež

Mládež

Mládež Dospievaním sa dorastenci vo veku 16 rokov dostávajú do skupiny mládeže, ktorá už hlbšie vníma kresťanské zásady a dokáže sa o nich otvorene rozprávať, diskutovať o skutočných problémoch.

Vo vedení našej mládeže stojí tím vedúcich v zložení: Martin Mičko, Katarína Hašková, Eva Godušová, Radoslav Petro. Okrem pravidelných stretnutí neprestajne hľadajú dobré možnosti, ako spestriť svoj život výletmi a tábormi. Stretnutia sú v sobotu o 18.00 hod. na fare.

Súvisiace články:


Ecav Rankovce - fotografie zo zboru

Mapa zboru

Rankovce

kostol v Rankovciach

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Rankovce

Boliarov

kostol v Boliarove

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Boliarov

Čakanovce

kostol v Čakanovciach

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Čakanovce

Bačkovík

kostol v Bačkovíku

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Bačkovík
ostatné dediny

Rankovce

Herľany Žírovce Mudrovce Ďurďošík Trsťany

Odkazy


©2007 Cirkevný zbor ECAV Rankovce | Kontakt: zborový e-mail | 0918 828 307 | 044 45 Rankovce 21
posledná úprava stránky prebehla 17. 09. 2017, 16:39:43
webmaster