rankovce.sk > Život v zbore > Konfirmácia

Konfirmácia

Konfirmačná slávnosť Jedným z ovocí pietizmu v našej cirkvi je konfirmácia. Deti pokrstené ako nemluvňatá bez akéhokoľvek vyjadrenia sa ku svojmu krstu majú vo veku 14 rokov možnosť sa verejne priznať k tejto svojej sviatosti a ústami vyznať svoju vieru pri slávnosti konfirmácie.

Slávnosti nutne predchádza príprava, počas ktorej sa konfirmand stretne so základnými pravdami učenia Písma svätého, cirkvi a spôsobmi kresťanského života. Podľa ústavy našej cirkvi príprava je dvojročná a konfirmovaní môžu byť najmenej štrnásťroční. (Výnimku z najviac jednej zo zásad môže písomným súhlasom udeliť príslušný senior.)

Konfirmandi (pokiaľ je to možné) dvakrát do roka absolvujú špeciálne sústredenie mimo domova, kde spolu študujú Božiu vôľu, dvakrát do roka na fare.


Ecav Rankovce - fotografie zo zboru

Mapa zboru

Rankovce

kostol v Rankovciach

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Rankovce

Boliarov

kostol v Boliarove

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Boliarov

Čakanovce

kostol v Čakanovciach

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Čakanovce

Bačkovík

kostol v Bačkovíku

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Bačkovík
ostatné dediny

Rankovce

Herľany Žírovce Mudrovce Ďurďošík Trsťany

Odkazy


©2007 Cirkevný zbor ECAV Rankovce | Kontakt: zborový e-mail | 0918 828 307 | 044 45 Rankovce 21
posledná úprava stránky prebehla 22. 11. 2018, 12:04:46
webmaster