rankovce.sk > Život v zbore > Deti

Detská besiedka

Deti Naše deti majú svoje detské spoločenstvá na šiestich besiedkach (Rankovce, Čakanovce, Bačkovík, Boliarov, Ďurďošík + rómska besiedka v Rankovciach). Majú ju na starosti viacerí zodpovední vedúci. Deti sa stretávajú každý týždeň na jednom stretnutí (v trvaní cca 1 hod.), v programe bývajú detské piesne, modlitby, lekcia (väčšinou materiály Detskej misie na Slovensku), niekedy hra alebo tvorivá činnosť. Cieľom besiedky je privádzať deti na dobrú cestu priamo k Božiemu Synovi – Ježišovi Kristovi. Snažíme sa, aby sa deti naučili na besiedke samostatne modliť vlastnými, úprimnými modlitbami.

Vedúci majú jedenkrát v mesiaci samostatné stretnutie, o toto dbá Monika Beňová, miestna farárka.

V lete sú deti pozvané na detský tábor, kde môžu v blízkosti svojich kamarátov a najmä veriacich vedúcich prežiť krásne chvíle.

Súvisiace články:


Ecav Rankovce - fotografie zo zboru

Mapa zboru

Rankovce

kostol v Rankovciach

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Rankovce

Boliarov

kostol v Boliarove

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Boliarov

Čakanovce

kostol v Čakanovciach

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Čakanovce

Bačkovík

kostol v Bačkovíku

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Bačkovík
ostatné dediny

Rankovce

Herľany Žírovce Mudrovce Ďurďošík Trsťany

Odkazy


©2007 Cirkevný zbor ECAV Rankovce | Kontakt: zborový e-mail | 0918 828 307 | 044 45 Rankovce 21
posledná úprava stránky prebehla 22. 11. 2018, 12:04:46
webmaster