rankovce.sk > Život v zbore > Bohoslužby

Bohoslužby

Zhromaždenie Bohoslužby sa konajú každú nedeľu na štyroch miestach:

  • Bačkovík 9.00
  • Čakanovce 9.00
  • Rankovce 10.30
  • Boliarov 10.30

Večierne

Raz v mesiaci (druhý víkend) sa konajú večerné bohoslužby na menších fíliách:

  • Ďurďošík - sobota 17.00
  • Trsťany - sobota 18.00
  • Herľany - nedeľa 17.00
  • Mudrovce - nedeľa 18.00

Sviatočné služby Božie a pamiatky posvätenia chrámov

Sviatočné služby Božie bývajú podľa miestnych oznamov.

Pamiatka posvätenia chrámu býva v Čakanovciach po 6. júli, v Bačkovíku najbližšiu nedeľu k 20. júlu, v Boliarove v poslednú augustovú nedeľu, v Rankovciach najbližšiu nedeľu po 18. septembri. Pamiatka posvätenia zvonice v Mudrovciach je v nedeľu po 29. júni, bohoslužby sa konajú na Obecnom úrade, pamiatka posvätenia zvonice v Žírovciach je v nedeľu po 29. júni, bohoslužby sa konajú von pred zvonicou.

Biblické hodiny

V súčasnosti preberáme 1. knihu Mojžišovu.

  • Čakanovce utorok 17.00
  • Bačkovík utorok 18.15

Súvisiace články:


Ecav Rankovce - fotografie zo zboru

Mapa zboru

Rankovce

kostol v Rankovciach

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Rankovce

Boliarov

kostol v Boliarove

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Boliarov

Čakanovce

kostol v Čakanovciach

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Čakanovce

Bačkovík

kostol v Bačkovíku

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Bačkovík
ostatné dediny

Rankovce

Herľany Žírovce Mudrovce Ďurďošík Trsťany

Odkazy


©2007 Cirkevný zbor ECAV Rankovce | Kontakt: zborový e-mail | 0918 828 307 | 044 45 Rankovce 21
posledná úprava stránky prebehla 22. 11. 2018, 12:04:46
webmaster