rankovce.sk > Fotogaléria > spevokol > Fotky

Žatva spevokolov, Budimír 22.10.2017

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Vystúpenie spevokolu na svätodušnú nedeľu, 4.6.2017

Fotka -

Novoročné posedenie spevokolu, 4.1.2017

Fotka -

Novoročné posedenie spevokolu, 13.1.2016

Fotka -

Vystúpenie na 1. sviatok vianočný, 25.12.2014

Fotka - V Bačkovíku V Bačkovíku

Fotka - V Rankovciach V Rankovciach

Spevokol na misijnom popoludní v Drienovskej Novej Vsi,23.11.2014

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Žatva spevokolov, Budimír 26.10.2014

Fotka -

Fotka -

Ostatné zo spevokolu

Fotka - Aj takto nacvičujeme, keď je vonku krásne Aj takto nacvičujeme, keď je vonku krásne

Fotka - Žatva spevokolov v Budimíri 26.10.2008 Žatva spevokolov v Budimíri 26.10.2008

Fotka - Vystúpenie v Žírovciach na pamiatku posv. zvonice 29.6.2008 Vystúpenie v Žírovciach na pamiatku posv. zvonice 29.6.2008

Fotka - Vystúpenie spevokolu v Rankovciach na inštalácii farára Ľ. Beňu 4.9.2005 Vystúpenie spevokolu v Rankovciach na inštalácii farára Ľ. Beňu 4.9.2005

Fotka - Dechtáre 14.4.2007 – Cesta na Sliezsko spolu s rómskym spevokolom Dechtáre 14.4.2007 – Cesta na Sliezsko spolu s rómskym spevokolom

Fotka - Spoločná fotografia pred třineckým kostolom, 14.4.2007 Spoločná fotografia pred třineckým kostolom, 14.4.2007

Fotka - Vystúpenie spevokolu Spievajúce srdce v Třinci 14.4.2007 Vystúpenie spevokolu Spievajúce srdce v Třinci 14.4.2007

Fotka - Vystúpenie v kostole v Oldřichoviciach 15.4.2007 Vystúpenie v kostole v Oldřichoviciach 15.4.2007


Ecav Rankovce - fotografie zo zboru

Mapa zboru

Rankovce

kostol v Rankovciach

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Rankovce

Boliarov

kostol v Boliarove

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Boliarov

Čakanovce

kostol v Čakanovciach

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Čakanovce

Bačkovík

kostol v Bačkovíku

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Bačkovík
ostatné dediny

Rankovce

Herľany Žírovce Mudrovce Ďurďošík Trsťany

Odkazy


©2007 Cirkevný zbor ECAV Rankovce | Kontakt: zborový e-mail | 0918 828 307 | 044 45 Rankovce 21
posledná úprava stránky prebehla 22. 11. 2018, 12:04:46
webmaster