rankovce.sk > Fotogaléria > romovia > Fotky

Predvianočná rómska chlapčenská skupinka na fare, 23.12.2017

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Stretnutie dospelých v rankovskej rómskej misii, 11.12.2017

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Stretnutie rómskych dorastov cez ROMA, Slavošovce 2.12.2017

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Besiedka a dorast 9.11.2017

Fotka -

Fotka -

Noví konfirmandi, zápis 8.11.2017

Fotka -

Program pre deti s hosťami z Rakúska, Rankovce 10.8.2017

Fotka -

Fotka -

Naše deti na letnom tábore ETP, Vyšné Ružbachy 31.7.-4.8.2017

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Anglický dievčenský denný tábor u Kristen W., Rankovce 24.-29.7.2017

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Detský letný tábor na fare, 10.-14.7.2017

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Zdravotnoduchovný program tímu z USA, Čakanovce, Bačkovík, Kecerovce, Rankovce 13. a 15.6.2017

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Výlet s chlapčenskou skupinkou do Tatier, 3.6.2017

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Rómske bohoslužby, 1.6.2017

Fotka -

Stretnutie rómskych dorastov cez ROMA, Rankovce 27.5.2017

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Rómske bohoslužby, 4.5.2017

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Deň Rómov, Rankovce 24.4.2017

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Prvé rómske bohoslužby, Rankovce 6.4.2017

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Vyučovanie náboženstva na ZŠ Herľany

Fotka -

Na doraste

Fotka - 16.2.2017 16.2.2017

Výlet mentorovaných detí do Bratislavy 2.-4.2.2017, projekt ETP Slovensko

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Chlapčenská skupinka

Fotka - 14.1.2017 14.1.2017

Fotka - 15.4.2017 15.4.2017

Vystúpenie bábk. divadla v ZŠ Herľany, 20.12.2016

Fotka -

Na besiedke

Fotka - 15.12.2016 15.12.2016

Vyučovanie náboženstva, ZŠ Herľany

Fotka - 16.11.2016 16.11.2016

Ženská skupinka

Fotka - Stretnutie na fare 20.11.2016 Stretnutie na fare 20.11.2016

Stretnutie OZ ROMA, Rankovce 22.10.2016

Fotka -

Fotka -

Karneval na zač. šk. roka pre róm. deti, Rankovce 1.9.2016

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka - Karneval pripravila Monika, študentka pedagogickej školy Karneval pripravila Monika, študentka pedagogickej školy

Letný tábor komunit. centra, Vyšné Ružbachy 1.-5.8.2016

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Naši chlapci na letnej speváckej škole Čhavorenge, Jiřetín 30.7.-13.8.2016

Fotka -

Róm. rorastenecký večerný tábor s tímom zo Sliezska, 4.-8.7.2016

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka - Prekvapila aj návšteva poľ. misionára M. Gwózda s tímom Prekvapila aj návšteva poľ. misionára M. Gwózda s tímom

Róm. detský denný tábor s mis. tímom zo Sliezska, 4-.8.7.2016

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Ukončenie škol. roka v KC, 30.6.2016

Fotka -

Fotka -

Výlet s deťmi z KC v Košiciach

Fotka - Mentorované deti Mentorované deti

Fotka - Vo hvezdárni Vo hvezdárni

Fotka - Na železničke Na železničke

Tvorba obrazu o róm. holokauste na výtv. krúžku v KC, jún 2016

Fotka -

Fotka -

Chlapčenská skupinka s Jonom Parksom

Fotka - 11.6.2016 11.6.2016

Fotka - 2.12.2016 2.12.2016

Klub starších detí v KC

Fotka - jún 2016 jún 2016

Fotka - 15.12.2016 15.12.2016

Fotka - 19.12.2016 19.12.2016

Deň detí v rómskej misii, 30.5.2016

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Návšteva hostí z USA na róm. chlapčenskej skupinke, 28.5.2016

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Rómsky majáles 1.5.2016

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Mentorovaní žiaci na výlete v cirkuse, Košice 25.4.2016

Fotka -

Deti z KC v spolupráci so školou na Deň Zeme, 21.4.2016

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Vystúpenie hud. skupiny na ekumenickom koncerte, Budimír 27.12.2015

Fotka -

Fotka -

Vianočný večierok komunitného centra, Rankovce 21.12.2015

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Bábkové divadlo v škole Ev. diakonie v Červenici, 18.12.2015

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Návšteva mis. tímu zo Sliezska na besiedke, 4.12.2015

Fotka -

Fotka -

Rómski chlapci na dištrikt. kole futbalového turnaja, Košice 1.9.2015

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Výlet detí z komunit. centra na letecké dni na Sliač, 28.8.2015

Fotka -

Fotka -

Hudobníci na českom X-Campe, Smilovice, 20.-24.7.2015

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Dorastenecký večerný rómsky tábor na fare, 6.-10.7.2015

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Detský denný rómsky tábor na fare, 6.-10.7.2015

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Tábor rómskych dievčat, Veľký Slavkov, 30.6.-3.7.2015

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Rómska mládež na mis. popoludní v Budimíri, 29.6.2015

Fotka -

Fotka -

Konfirmácia rómskych mladých ľudí, Rankovce 25.6.2015

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Prespávačka dievč. skupinky na fare, 5.-6.6.2015

Fotka -

Deň detí v rómskej misii, Rankovce 1.6.2015

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Chlapčenská skupinka na americkom futbale v Košiciach, 30.5.2015

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Návšteva hostí z Nemecka a USA, 23.-27.5.2015

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Prenáška polície na klube, 13.5.2015

Fotka -

Deň matiek v rómskej misii, Rankovce 12.5.2015

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Skupinka dospelých

Fotka - Jarná opekačka Jarná opekačka

Fotka -

Skupinka chlapcov s Jonom Parksom

Fotka - 21.3.2015 21.3.2015

Fotka - 4.4.2015 4.4.2015

Fotka - 4.4.2015 4.4.2015

Fotka - 28.11.2015 28.11.2015

Fotka - 28.11.2015 28.11.2015

Medzinároný deň žien pre rómske ženy, deti z KC, 10.3.2015

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Besiedka v roku 2015

Fotka - 6.3.2015 6.3.2015

Vystúpenie hudobného krúžku v Prešove, 11.2.2015

Fotka - Chlapci vystupujú Chlapci vystupujú

Fotka - Potom ešte na obede Potom ešte na obede

Návšteva na konzervatóriu v Košiciach, 4.2.2015

Fotka -

Fotka -

Predvianočný večierok v rómskej misii, Rankovce 22.12.2014

Fotka - Program detí pripravila Z. Majorošová Program detí pripravila Z. Majorošová

Fotka - Dorastenci zaspievali koledy Dorastenci zaspievali koledy

Fotka - Bábkové divadlo so scénkou o narodení Božieho Syna Bábkové divadlo so scénkou o narodení Božieho Syna

Fotka - Obed v Herľanoch pre pracovníkov a hostí Obed v Herľanoch pre pracovníkov a hostí

R. besiedka s programom Vianočné dieťa, 19.12.2014

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Bábkové divadlo v ZŠ Herľany a MŠ Rankovce, 17.12.2014

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Mikulášska party pre deti z komunit. centra, Rankovce 4.12.2014

Fotka -

Fotka -

Návšteva mis. tímu zo Sliezska, 27.-30.11.2014

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Výstava projektu No different, Rankovce 15.9.2014

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Miniprojekt Komprax, návšteva Spišského hradu, 7.9.2014

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Návšteva poľského misionára optika Mareka Gwózdia, Rankovce 5.-7.9.2014

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Tábor projektu No different (nadácia Iuventa), Zempl. Šírava 20.-23.7.2014

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Chlapci v stane ETP na festivale Pohoda, Trenčín 10.-12.7.2014

Fotka - Marek Horváth a Michal Hada Marek Horváth a Michal Hada

Fotka - Obaja v službe v stánku ETP Obaja v službe v stánku ETP

Fotka - Hádajte, kto sa prišiel pozrieť na stánok Hádajte, kto sa prišiel pozrieť na stánok

Rómsky večerný tábor pre dorast, Rankovce 7.-11.7.2014

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Rómsky detský denný letný tábor, Rankovce 7.-11.7.2014

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Predstavenie Art4Roma v košickom Kulturparku, 26.6.2014

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Další s miniprojektov Komprax, 11.6.2014

Fotka - V projekte bola (Nad. Iuventa) ... V projekte bola (Nad. Iuventa) ...

Fotka - ... výroba originálnych tričiek ... výroba originálnych tričiek

Fotka - Spoločné foto Spoločné foto

Fotka - A tiež popritom sa robil ... A tiež popritom sa robil ...

Fotka - ... malý poriadok v obci :) ... malý poriadok v obci :)

Celoročné kluby, doučovania, krúžky cez týždeň na fare

Fotka - Deti si robia domáce úlohy Deti si robia domáce úlohy

Fotka - Pod vedením vedúcich (nezamestanní formou doborovoľ. čin.) Pod vedením vedúcich (nezamestanní formou doborovoľ. čin.)

Fotka - Kluby mladších Kluby mladších

Fotka - ... starších ... starších

Fotokrúžok, projekt No different (nadácia Iuventa), 3.-5.3.2014

Fotka - Zoznamovanie Zoznamovanie

Fotka - Projekt bol rómsko-nerómsky Projekt bol rómsko-nerómsky

Fotka - Práca s fotoaparátom Práca s fotoaparátom

Fotka - Ešte raz Ešte raz

Fotka - Práca vonku Práca vonku

Valentínska párty, Rankovce 14.2.2014

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Návšteva misijného tímu zo Sliezska, 29.11.-1.12.2013

Fotka - Na besiedke v piatok Na besiedke v piatok

Fotka - Adam Marosz Adam Marosz

Fotka - Na doraste Na doraste

Miniprojekt nadácie Iuventa (Komprax) Športový deň, 23.8.2013

Fotka - Príprava aktivity Príprava aktivity

Fotka - Basketbal Basketbal

Fotka - Stafeta Stafeta

Fotka - Rýchlostný trojboj Rýchlostný trojboj

Fotka - Foto so študentmi architektúry Foto so študentmi architektúry

Fotka - Záverečné hodnotenie, projekt Maroša Tancoša Záverečné hodnotenie, projekt Maroša Tancoša

Fotka - Spoločná fotografia všetkých zúčastnených Spoločná fotografia všetkých zúčastnených

Miniprojekt nadácie Iuventa (Komprax) Mladí hudobníci, Rankovce 28.7.2013

Fotka - Moderátorky Katka a Marcela Moderátorky Katka a Marcela

Fotka - Mladší hudobníci Mladší hudobníci

Fotka - Starší hudobníci Starší hudobníci

Fotka - Zvukár Maťo Zvukár Maťo

Fotka - Celý projekt pripravil Lukáš Tancoš Celý projekt pripravil Lukáš Tancoš

Fotka - Prišli hud. skupiny z okolia ... Prišli hud. skupiny z okolia ...

Miniprojekt nadácie Iuventa (Komprax) Spomienky, Rankovce 23.7.2013

Fotka - Projekt pripravil Andrej Turták Projekt pripravil Andrej Turták

Fotka - Bol stretnutím rómskych mladých ľudí ... Bol stretnutím rómskych mladých ľudí ...

Fotka - ... s dôchodcami, ... s dôchodcami,

Fotka - rozhovormi o tom, aké to bolo kedysi rozhovormi o tom, aké to bolo kedysi

Fotka - Moderátorky Ľubka a Adriána Moderátorky Ľubka a Adriána

Fotka - Vystúpenie detí Vystúpenie detí

Fotka - aj tanečného tria aj tanečného tria

Fotka - Hudobný doprovod Hudobný doprovod

Hud. skupina na festivale Festrom, Čičava 20.7.2013

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Letný tábor projektu STROM, Veľký Slavkov 8.-12.7.2013

Fotka - Ucastníci tábora Ucastníci tábora

Fotka - Rozcvička Rozcvička

Fotka - Ruská ruleta Ruská ruleta

Fotka - Spoločný čas Spoločný čas

Fotka - Maťaš a Maťaš :) Maťaš a Maťaš :)

Fotka - Zápolenie vedúcich Zápolenie vedúcich

Fotka - Ludský žolík Ludský žolík

Fotka - Tímy bavia tímy I. Tímy bavia tímy I.

Fotka - Tímy bavia tímy II. Tímy bavia tímy II.

Fotka - Tímy bavia tímy III. Tímy bavia tímy III.

Fotka - Nočná hra Nočná hra

Fotka - Výlet do Tatier Výlet do Tatier

Večerný dorastenecký rómsky tábor, hostia zo Sliezska, 1.-5.7.2013

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Denný detský rómsky tábor, hostia zo Sliezska, 1.-5.7.2013

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Projekt Kvitnúce Rankovce, podporený Nadáciou Intenda, 24.6.2013

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Služba hud. skupiny na Sliezsku, 21.-23.6.2013

Fotka - Fraňa s jej pozdravom v Karmeli v Smiloviciach Fraňa s jej pozdravom v Karmeli v Smiloviciach

Fotka - Skupina v Smiloviciach na stret. Šance - podaná ruka Skupina v Smiloviciach na stret. Šance - podaná ruka

Fotka - Záber v zoome Záber v zoome

Fotka - Brat farár s príhovorom Brat farár s príhovorom

Fotka - Nikolas T. so svedectvom Nikolas T. so svedectvom

Fotka - Veselý čas na dvore Karmelu Veselý čas na dvore Karmelu

Fotka - Večer na chate pod lipou Večer na chate pod lipou

Fotka - Bohoslužby v Havírově-Suchej v nedeľu Bohoslužby v Havírově-Suchej v nedeľu

Fotka - Spoločná fotografia pred kostolom v Suchej Spoločná fotografia pred kostolom v Suchej

Seminár ETP Mosty z chudoby 30.5.2013

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Víkendovka projektu STROM, Veľký Slavkov 23.-25.5.2013

Fotka -

Fotka -

Návšteva mládeže BJB z Viedne na besiedke, 10.5.2013

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Pravidelné sobotňajšie skupinky v osade

Fotka - Táto je z 16.2.2013 Táto je z 16.2.2013

Stretnutie zástupcov ETP s Rómami a predstaviteľmi obce

Fotka -

Fotka -

Návšteva z Beniakoviec na doraste 25.1.2013

Fotka -

Program ETP v Rankovciach

Fotka - Aktivita na stretnutí Nové horizonty Aktivita na stretnutí Nové horizonty

Fotka - Tonka a jej predškolský klub Tonka a jej predškolský klub

Projekt STROM v roku 2013

Fotka - Mesačné stretnutie v Rožňave, 5.1.2013 Mesačné stretnutie v Rožňave, 5.1.2013

Fotka - Víkendovka v Lipt. Hrádku 31.1.-2.2.2013 Víkendovka v Lipt. Hrádku 31.1.-2.2.2013

Fotka - Víkendovka ešte raz Víkendovka ešte raz

Fotka - Víkendovka a ešte raz Víkendovka a ešte raz

Mentorský program ETP - kino v meste a vian. trhy, 23.12.2012

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Vianočné dieťa - Samaritan purse, vian. darček pre soc. slabých, 20.12.2012

Fotka -

Fotka -

Príprava a predstavenie projektu ETP, 4.12.2012

Fotka -

Gen. zhromaždenie ROMA, Rankovce, 24.11.2012

Fotka -

Rómsky dorast u nás, 23.11.2012

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Klasická besiedka na fare, 23.11.2012

Fotka - Nikolas pravidelne zapisuje deti ... Nikolas pravidelne zapisuje deti ...

Fotka - Chalani doprevádzajú hudobne Chalani doprevádzajú hudobne

Fotka - Toto sú samotné deti na začiatku ... Toto sú samotné deti na začiatku ...

Fotka - ... a neskôr prichádzali ďalšie ... ... a neskôr prichádzali ďalšie ...

Fotka - ... až ich prišlo celkom 92! ... až ich prišlo celkom 92!

Fotka - Tentokrát s. farárka s lekciou Tentokrát s. farárka s lekciou

Náboženstvo - ZŠ Herľany - v sále v Rankovciach 14.11.2012

Fotka -

Návšteva misie zo Slavošoviec, 27.10.2012

Fotka - Naša hud. skupina doprevádza celé stretnutie Naša hud. skupina doprevádza celé stretnutie

Fotka - Brat farár v úvode Brat farár v úvode

Fotka - Aktivita pre všetkých Aktivita pre všetkých

Fotka - Pohľad do sály Pohľad do sály

Fotka - Slovo - sestra farárka              Slovo - sestra farárka

Fotka - Rankovský spevokol Rankovský spevokol

Fotka - Na obede v Herľanoch Na obede v Herľanoch

Fotka - A spoločná fotografia pred kostolom A spoločná fotografia pred kostolom

Dorast na študentskom klube v Kecerovciach, 12.10.2012

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Rómsky dorastový tábor, Kamenec na Z. Šírave, 29.-31.8.2012

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Rozlúčka detí s Adamom Maroszom 27.8.2012

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Konfirmácia róm. dospelých aj dorastencov, 26.8.2012

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Návšteva Igora Mišinu, emerit. biskupa VD s manželkou na skupinke 17.8.2012

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Rómsky detský denný tábor na fare, 2.-6.7.2012

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Spevokol na celocirkevných dňoch v Lučenci, 30.6.2012

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Seminár ROMA pre pracovníkov, Teplý Vrch 15.-16.6.2012

Fotka -

Fotka -

Zájazd detí zo školy v Herľanoch do ZOO 8.6.2012

Fotka - Pred vstupom do kráľovstva zvieratiek Pred vstupom do kráľovstva zvieratiek

Fotka - Takto sa kŕmia tulene Takto sa kŕmia tulene

Fotka - Deti sa potrebujú aj vyšantiť Deti sa potrebujú aj vyšantiť

Fotka - A napokon obed v bufete A napokon obed v bufete

Výlet detí z besiedky a doučovania na Spišský hrad, 26.5.2012

Fotka - Cesta autobusom Cesta autobusom

Fotka - Pred vstupom na hrad Pred vstupom na hrad

Fotka - Výstup na vežu Výstup na vežu

Fotka - ... a na veži ... a na veži

Fotka - V reštaurácii na obede I. V reštaurácii na obede I.

Fotka - V reštaurácii na obede II. V reštaurácii na obede II.

Fotka - Koľko detí treba ako protizávažie? Koľko detí treba ako protizávažie?

Fotka - Detská radosť na koníkovi Detská radosť na koníkovi

Fotka - To isté, len dvojradosť To isté, len dvojradosť

Fotka - Pieseň pred lekciou Pieseň pred lekciou

Fotka - Lekcia v reštaurácii za plnej prevádzky Lekcia v reštaurácii za plnej prevádzky

Konfirmandi

Fotka -

Výlet do Slavošoviec, 19.5.2012

Fotka - Pred turnajom o putovný pohár ROMA Pred turnajom o putovný pohár ROMA

Fotka - V plnom boji V plnom boji

Fotka - Diváci na výlete Diváci na výlete

Fotka - Diváci na výlete Diváci na výlete

Fotka - Marián a Vojto Marián a Vojto

Fotka - Držíme víťazný pohár! Držíme víťazný pohár!

Fotka - Víťazné mužstvo, pohár smeruje do Rankoviec Víťazné mužstvo, pohár smeruje do Rankoviec

Fotka - Ešte jeden pohľad na mužstvá Ešte jeden pohľad na mužstvá

Fotka - V tuneli do Kopráša (2 km pod zemou) V tuneli do Kopráša (2 km pod zemou)

Fotka - Na druhej strane tunela Na druhej strane tunela

Fotka - Posedenie pri Slove Posedenie pri Slove

Fotka - Spoločná fotografia Spoločná fotografia

Fotka - Pieseň na odchod Pieseň na odchod

Besiedka spolu s hosťami z Rakúska a USA (cez K. Wollam), 18.5.2012

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Posedenie róm. spevokolu na MDŽ, Herľany 8.3.2012

Fotka - Privítanie Privítanie

Fotka - Žehnajúce Slovo Žehnajúce Slovo

Fotka - Chapci z doprovodnej skupiny Chapci z doprovodnej skupiny

Návšteva misie z nemeckej diakonie, 7.3.2012

Fotka -

Fotka -

Valentínsky večierok (projekt YEPP) v Rankovciach 14.2.2012

Fotka - Hudobná skupina Hudobná skupina

Fotka - Jeden zo stolov Jeden zo stolov

Fotka - Sestra farárka s prednáškou o vzťahoch Sestra farárka s prednáškou o vzťahoch

Fotka - Pohľad do celej miestnosti Pohľad do celej miestnosti

Projekt STROM, Batizovce 9.-11.2.2012

Fotka - Ráno v jedálni Ráno v jedálni

Fotka - Spoločne trávený čas Spoločne trávený čas

Fotka - Na výlete v Tatrách Na výlete v Tatrách

Fotka - Ešte raz na výlete Ešte raz na výlete

Fotka - A spoločná fotografia A spoločná fotografia

Vianočné dieťa pre deti zo soc. slabých rodín, 22.12.2011

Fotka - Staršie deti Staršie deti

Fotka - Deti v mater. škole Deti v mater. škole

itateľská súťaž pre deti z doučovania, 1.12.2011

Fotka - Skúška detí po skupinách I. Skúška detí po skupinách I.

Fotka - Skúška detí po skupinách II. Skúška detí po skupinách II.

Fotka - Víťazi kategórie Víťazi kategórie

Konfirmácia róm. chlapcov a návšteva z Nemecka 5.-7.8.2011

Fotka - Po dvojročnej príprave ... Po dvojročnej príprave ...

Fotka - ... piati chlapci ... piati chlapci

Fotka - Zb. farár, zb. dozorca a Hans M. Dern Zb. farár, zb. dozorca a Hans M. Dern

Fotka - Konfirmačné požehnanie Konfirmačné požehnanie

Fotka - Vystúpil spevokol Vystúpil spevokol

Fotka - S nemeckými hosťami na farskej záhrade S nemeckými hosťami na farskej záhrade

Fotka - Nemeckí hostia pod skalami našli aj takéto kusy ... Nemeckí hostia pod skalami našli aj takéto kusy ...

Detský denný tábor na fare 11.-14.7.2011

Fotka - Tábor s lektormi z USA Tábor s lektormi z USA

Fotka -

Fotka - Program v zborovke Program v zborovke

Spevokol na Kirchentagu v Drážďanoch 1.-5.6.2011

Fotka - Vystúpenie v Dreikönigskirche Vystúpenie v Dreikönigskirche

Fotka - Len iný pohľad Len iný pohľad

Fotka - Program bol aj na ulici Program bol aj na ulici

Fotka - ... s malým bonusom ... s malým bonusom

Fotka - Sestra farárka (a dirigentka) so živou sochou Sestra farárka (a dirigentka) so živou sochou

Fotka - Takto sme sa stravovali Takto sme sa stravovali

Výlet do Slavošoviec 14.5.2011

Fotka - V autobuse V autobuse

Fotka - V zborovke v Slavošovciach V zborovke v Slavošovciach

Fotka - usov pozdrav v kostole po futbale usov pozdrav v kostole po futbale

Fotka - Domáca hud. skupina nás doprevádzala Domáca hud. skupina nás doprevádzala

Fotka - Kto chce kávu? :) Kto chce kávu? :)

Fotka - Navštívili sme aj múzeum Pavla Dobšinského Navštívili sme aj múzeum Pavla Dobšinského

Fotka - Rozprávkové bytosti Rozprávkové bytosti

Fotka - Katka (a kráľ) Katka (a kráľ)

Fotka - Striga s modrými očami (a náš farár) Striga s modrými očami (a náš farár)

Fotka - Evanjelizácia v osade Hirš Evanjelizácia v osade Hirš

Fotka - Bez Božieho Slova by to nemalo byť Bez Božieho Slova by to nemalo byť

Fotka - Bola s nami aj sestra Violka Fronková Bola s nami aj sestra Violka Fronková

Fotka - Takto sme sa lúčili Takto sme sa lúčili

Fotka - Spoločná fotografia Spoločná fotografia

Konfirmácia dospelých 23.4.2011

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Iné

Fotka - Veľkonočný večierok pre deti, 26.4.2011 Veľkonočný večierok pre deti, 26.4.2011

Fotka - Skupinka u Emila Hadu, 29.3.2011 Skupinka u Emila Hadu, 29.3.2011

Fotka - Valné zhrom. ROMA v Herľanoch, 5.3.2011 Valné zhrom. ROMA v Herľanoch, 5.3.2011

Valentínsky večierok v sále, 14.2.2011

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Školenie lídrov, Mníchovský potok 15.-16.10.2010

Fotka - Hlavná téma Hlavná téma

Fotka - Praktické cvičenie Praktické cvičenie

Fotka - V Bardejovských kúpeľoch, socha kráľovnej Sissi V Bardejovských kúpeľoch, socha kráľovnej Sissi

Fotka - V skanzene V skanzene

Fotka - Spoločná fotografia Spoločná fotografia

Casting Česko Slovensko má talent 25.6.2010

Fotka - Prvý nástup pri vzducholodi Prvý nástup pri vzducholodi

Fotka - Dlhé,dlhé, dlhé čakanie ... Dlhé,dlhé, dlhé čakanie ...

Fotka - Samotný casting Samotný casting

Fotka - Rozhovory a svedectvá po castingu I. Rozhovory a svedectvá po castingu I.

Fotka - Rozhovory a svedectvá po castingu II. Rozhovory a svedectvá po castingu II.

Fotka - Rozhovory a svedectvá po castingu III. Rozhovory a svedectvá po castingu III.

Biblická skupinka v osade v Rankovciach 25.5.2010

Fotka - Poslucháči Poslucháči

Fotka - Hans Martin Dern z Nemecka ako kazateľ Hans Martin Dern z Nemecka ako kazateľ

Víkendovka s rómskym dorastom Rankovce Slavošovce v Krompachoch 14.-16.5.2010

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Kristen a jej misia "šikovných rúk" u nás

Fotka - Zaúčanie v práci na šijacích strojoch Zaúčanie v práci na šijacích strojoch

Fotka - Ivanka v rukách odborníkov Ivanka v rukách odborníkov

Fotka - Výroba pohľadníc Výroba pohľadníc

Fotka - Júlia Júlia

Dorastová opekačka 23.4.2010

Fotka -

Fotka -

Naša služba na klube v Košiciach na Popradskej

Fotka - Služba našej misie v Košiciach 18.2.2010 Služba našej misie v Košiciach 18.2.2010

Vianočný večierok spevokolu Le Devleskere khangeri 21.12.2009

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Talentshow v Rankovciach 4.12.2009

Fotka - Mišo a Andrea ako moderátori večera Mišo a Andrea ako moderátori večera

Fotka - Tanečná skupina Gáborovci Tanečná skupina Gáborovci

Fotka - Hodnotiaca porota talentov Hodnotiaca porota talentov

Fotka - Diváci Diváci

Iné z našej rómskej misie v roku 2009

Fotka - Na modlitebnom stretnutí ROMA v Rožňave 21.11.2009 Na modlitebnom stretnutí ROMA v Rožňave 21.11.2009

Fotka - Malá oslava 5 rokov nášho združenia, Rankovce 16.-17.10.2009 Malá oslava 5 rokov nášho združenia, Rankovce 16.-17.10.2009

Fotka - Vystúpenie dorastu na reformačnom týždni, Rankovce 30.10.2009 Vystúpenie dorastu na reformačnom týždni, Rankovce 30.10.2009

MERK - medzinárodná evan. rómska konferencia v Herľanoch 1.-4.8.2009

Fotka - Grilovačka v prvý večer na fare Grilovačka v prvý večer na fare

Fotka - Hosť rómsky farár Mareks Ignats z Lotyšska Hosť rómsky farár Mareks Ignats z Lotyšska

Fotka - Konferencia v Herľanoch Konferencia v Herľanoch

Fotka - Farár Larry Merino - Róm z USA Farár Larry Merino - Róm z USA

Fotka - Spoločná fotografia v Herľanoch Spoločná fotografia v Herľanoch

Fotka - Evanjelizácia v osade v Rankovciach Evanjelizácia v osade v Rankovciach

Fotka - Evanjelizácia - iný záber Evanjelizácia - iný záber

Konfirmácia rómskych konfirmandov 27.6.2009

Fotka -

Fotka -

Fotka -


Ecav Rankovce - fotografie zo zboru

Mapa zboru

Rankovce

kostol v Rankovciach

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Rankovce

Boliarov

kostol v Boliarove

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Boliarov

Čakanovce

kostol v Čakanovciach

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Čakanovce

Bačkovík

kostol v Bačkovíku

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Bačkovík
ostatné dediny

Rankovce

Herľany Žírovce Mudrovce Ďurďošík Trsťany

Odkazy


©2007 Cirkevný zbor ECAV Rankovce | Kontakt: zborový e-mail | 0918 828 307 | 044 45 Rankovce 21
posledná úprava stránky prebehla 22. 11. 2018, 12:04:46
webmaster