rankovce.sk > Fotogaléria > ostatne > Fotky

Detský koncert kolied, Boliarov 26.12.2017

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Vystúpenia na Štedrý večer 24.12.2017

Fotka - Besiedka v Bačkovíku, 1 Besiedka v Bačkovíku, 1

Fotka - Besiedka v Bačkovíku, 2 Besiedka v Bačkovíku, 2

Fotka - Besiedka v Bačkovíku, 3 Besiedka v Bačkovíku, 3

Fotka - Speváčky v Čakanovciach Speváčky v Čakanovciach

Fotka - Besiedka v Čakanovciach, 1 Besiedka v Čakanovciach, 1

Fotka - Besiedka v Čakanovciach, 2 Besiedka v Čakanovciach, 2

Fotka - Besiedka v Boliarove, 1 Besiedka v Boliarove, 1

Fotka - Besiedka v Boliarove, 2 Besiedka v Boliarove, 2

Fotka - Besiedka v Boliarove, 3 Besiedka v Boliarove, 3

Fotka - Besiedka v Rankovciach, 1 Besiedka v Rankovciach, 1

Fotka - Besiedka v Rankovciach, 1 Besiedka v Rankovciach, 1

Koncert Romana Dovalu s dcérami, Bačkovík 1.12.2017

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Slávnostné bohoslužby pri 500. výročí reformácie, Rankovce 29.10.2017

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Zlatá konfirmácia po 50 rokoch, Rankovce 15.10.2017

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Biblickorekreačný týždeň Modlit. spoločenstva ECAV, Herľany 9.-13.10.2017

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Stretnutie farárskych rodín, Rankovce 15.9.2017

Fotka -

Fotka -

Fotka -

25. výročie posvätenia kostola v Boliarove, hosť: J. Filo, biskup ECAV v.v., 10.9.2017

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

180. pamiatka posvätenia kostola v Bačkovíku, hostia: Velebírovci, 23.7.2017

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Výstup na Rankovské skaly a opekačka na fare, 4.6.2017

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Koncert talentov nášho cirk. zboru, Čakanovce 28.5.2017

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Zborový výlet do Tatier a Mengusoviec, 8.5.2017

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Mládežnícke bohoslužby, Boliarov 30.4.2017

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Tieňová pašiová hra v podaní konfirmandov z maď. Komlósa, Čakanovce 8.4.2017

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Vianočný koncert, Bačkovík 27.12.2016

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Vystúpenia detí na Štedrý večer, 24.12.2016

Fotka -

Fotka -

Predvianočný koncert Kult. centra Abov, Boliarov 18.12.2016

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Nácviky vianočných programov na vystúpenia, december 2016

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Seniorátna 500-ročnica reformácie, Košice 27.11.2016

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Mládežnícke bohoslužby, Rankovce 20.11.2016

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Zborový výlet do Osvienčimu a Krakova v Poľsku, 17.11.2016

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Biblickorekreačný týždeň MoS ECAV, Herľany 10.-14.10.2016

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Brigáda na fare pri dreve, 1.9.2016

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Zborový výstup na hrad v Kec. Lipovci, 5.6.2016

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Koncert talentov, Rankovce 22.5.2016

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Zborový výlet do Ochtinskej aragonitovej jaskyne a Štítnika, 7.5.2016

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Slávnosť konfirmácie, Rankovce 24.4.2016

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Mládežnícke služby Božie, Čakanovce 10.4.2016

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Skúška konfirmandov, Rankovce 9.4.2016

Fotka -

Fotka -

Vianočný koncert, Čakanovce 27.12.2015

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Vystúpenia na štedrovečerných bohoslužbách, 24.12.2015

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Mládežnícke bohoslužby, Bačkovík 22.11.2015

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Na seniorátnej Žatve spevokolov, Budimír 25.10.2015

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Hosť zo školy z Tanzánii na mládeži spolu s rodinkami, Rankovce 24.10.2015

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Zlatá konfirmácia po 50 rokoch, Rankovce 18.10.2015

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Biblickorekreačný týždeň MoS ECAV, Herľany 12.-16.10.2015

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Misijné bohoslužby pri 20. výročí zbor. časopisu Slovo, Čakanovce 4.10.2015

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Slávnostné bohoslužby pri 600. výročí smrti M.J.Husa, Košice, 5.7.2015

Fotka -

Fotka -

Opravy na fare, jún 2015

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Zborový výlet do Bardejova, 2.5.2015

Fotka - Na námestí s br. seniorom Jankom Velebírom Na námestí s br. seniorom Jankom Velebírom

Fotka - V kostole V kostole

Fotka - Ešte raz v kostole Ešte raz v kostole

Fotka - Veselá atmosféra v kúpeľoch Veselá atmosféra v kúpeľoch

Fotka - Fotíme si nutriu na ranči Fotíme si nutriu na ranči

Fotka - Spoločná fotografia Spoločná fotografia

Fotka - V autobuse V autobuse

Koncert talentov, Boliarov 26.4.2015

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Misijné popoludnie s EVS bandom, Bačkovík 29.3.2015

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Brigáda pri dreve, Rankovce 25.10.2014

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Maľovanie kostola v Rankovciach, august - september 2014

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Nahrávanie relácie RTVS Orientácie, 26.8.2014

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Seniorátne stretnutie žien, Rankovce 15.6.2014

Fotka - Program uvádzala sen. koordinátorka SEŽ M. Beňová Program uvádzala sen. koordinátorka SEŽ M. Beňová

Fotka - Učastníci Učastníci

Fotka - Hosť Anna Germanová Hosť Anna Germanová

Fotka - Predstavený bol aj gobelín Predstavený bol aj gobelín

Tradičný výstup na Rankovské skaly, 8.6.2014

Fotka - Atmosféra pri odchode z fary Atmosféra pri odchode z fary

Fotka - S hosťom Ondrejom Kolárovským S hosťom Ondrejom Kolárovským

Fotka - Celkovo sa nás stretlo 80 Celkovo sa nás stretlo 80

Fotka - Grilovačka/opekačka na fare Grilovačka/opekačka na fare

Zborový výlet Spišský hrad a Levoča, 1.5.2014

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Slávnosť konfirmácie, Rankovce 27.4.2014

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Skúška konfirmandov, Rankovce 12.4.2014

Fotka -

Fotka -

Misijný večer so spevokolom, Trsťany 1.2.2014

Fotka - Sestra farárka ako hud. doprovod Sestra farárka ako hud. doprovod

Fotka - Žiaľ, iné fotky nemáme Žiaľ, iné fotky nemáme

Vianočné vystúpenia 2013

Fotka - V Bačkovíku V Bačkovíku

Fotka - Ešte raz (V Rankovciach nik nefotil) Ešte raz (V Rankovciach nik nefotil)

Fotka - V Boliarove V Boliarove

Fotka - Na Štefana rómsky spevokol Na Štefana rómsky spevokol

Misijné popoludnie, Boliarov 1.12.2013

Fotka - Hosť Miki Lipták o Izraeli Hosť Miki Lipták o Izraeli

Fotka - Miro Mičko a Martin Ondrášik Miro Mičko a Martin Ondrášik

Fotka - Mládežníci Mládežníci

Žatva spevokolov, Budimír 27.10.2013

Fotka - Náš pevokol ... Náš pevokol ...

Fotka - ... Spievajúce srdce ... Spievajúce srdce

Fotka - Náš spevokol ... Náš spevokol ...

Fotka - ... Le Devleskeri khangeri ... Le Devleskeri khangeri

Zlatá konfirmácia po 50 rokoch, Rankovce 20.10.2013

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Biblický týždeň Modlitebného spoloč. ECAV, Herľany 14.-18.10.2013

Fotka - Učastníci Učastníci

Fotka - Pri gejzíri Pri gejzíri

Fotka - Herliansky mos-spevokol na bohosl. v Budimíri Herliansky mos-spevokol na bohosl. v Budimíri

Fotka - Pozdravil nás aj brat gen. dozorca ... Pozdravil nás aj brat gen. dozorca ...

Fotka - ... aj hosť z Tanzánia Zac Malequa ... aj hosť z Tanzánia Zac Malequa

Brigáda na fare - pílenie a štiepanie dreva, 3.8.2013

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Pamiatka posvätenia 55-ročného kostola v Čakanovciach, 7.7.2013

Fotka - Hosť br. senior v.v. Ján Kecer Hosť br. senior v.v. Ján Kecer

Fotka -

Fotka - Pohostenie v Herľanoch Pohostenie v Herľanoch

Výstup na Rankovské skaly a opekačka na fare, 9.6.2013

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Návšteva dychovky z Nemecka v Rankovciach, 9.6.2013

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Deň matiek, 12.5.2013

Fotka - Vystúpenie detí v Boliarove Vystúpenie detí v Boliarove

Fotka - Vystúpenie detí v Rankovciach Vystúpenie detí v Rankovciach

Zborový výlet, Kežmarok a Žakovce, 1.5.2013

Fotka - Návšteva kostola v Kežmarku Návšteva kostola v Kežmarku

Fotka - V Žakovciach, Inštitút Krista Veľkňaza V Žakovciach, Inštitút Krista Veľkňaza

Fotka - Obed pri kúpalisku vo Vrbove Obed pri kúpalisku vo Vrbove

Fotka - Dobrá nálada Dobrá nálada

Misijné popoludnie, Bačkovík 28.4.2013

Fotka - :) :)

Fotka - :) 2 :) 2

Fotka - Súčasťou popoludnia bola aj skúška konrimandov po roku Súčasťou popoludnia bola aj skúška konrimandov po roku

Fotka - Hostia - spevokol z Obišoviec Hostia - spevokol z Obišoviec

Fotka - Slovo mal brat farár Jaroslav Petro, rodák z Bačkovíka Slovo mal brat farár Jaroslav Petro, rodák z Bačkovíka

Mládež a rodinky - spoločný Silvester, 31.12.2012

Fotka - Pri téme (verš na rok 2013) Pri téme (verš na rok 2013)

Fotka - Partička - Správne nesprávne Partička - Správne nesprávne

Fotka - Partička - Nálady I. Partička - Nálady I.

Fotka - Partička - Nálady II. Partička - Nálady II.

Fotka - Vedomostná súťaž Vedomostná súťaž

Fotka - Typická naša silvestrovská klobúková :-) Typická naša silvestrovská klobúková :-)

Rôzne vystúpenia počas bohoslužieb na Vianoce 24.-26.12.2012

Fotka - Bačkovík, mládež a besiedka, 24.12.2012 Bačkovík, mládež a besiedka, 24.12.2012

Fotka - Bačkovík, spevokol, 25.12.2012 Bačkovík, spevokol, 25.12.2012

Fotka - Rankovce, róm. detská besiedka, 26.12.2012 Rankovce, róm. detská besiedka, 26.12.2012

Fotka - Rankovce, rómska skupinka, 26.12.2012 Rankovce, rómska skupinka, 26.12.2012

Žatva spevokolov, Budimír 28.10.2012

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Biblický týždeň Modlit. spol. ECAV, Herľany 8.-12.10.2012

Fotka - Sestra Gordiaková, pokladníčka MOS pri registrácii Sestra Gordiaková, pokladníčka MOS pri registrácii

Fotka - Farár Stanislav Kaczmarczyk z Čes. Těšína, hl. hosť Farár Stanislav Kaczmarczyk z Čes. Těšína, hl. hosť

Fotka - Farár St. Kocka z Košíc na mis. bohosl. v Rankovciach Farár St. Kocka z Košíc na mis. bohosl. v Rankovciach

Fotka - Biskup VD ECAV Slavomír Sabol Biskup VD ECAV Slavomír Sabol

Fotka - Seminár o Sibyle Seminár o Sibyle

Fotka - Spoločná fotografia Spoločná fotografia

Pamiatka posv. 20-ročného kostola v Boliarove, 19.8.2012

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Pamiatky posvätenia zvoníc 1.7.2012

Fotka - ... v Žírovciach ... v Žírovciach

Fotka - ... v Mudrovciach ... v Mudrovciach

Zborový výstup na Rankovské skaly, 24.6.2012

Fotka - Cesta tam Cesta tam

Fotka - Na skalách Na skalách

Fotka - A po skalách na fare A po skalách na fare

Detské popoludnie, Rankovce 3.6.2012

Fotka - Gabika uvádza celý program Gabika uvádza celý program

Fotka - Páni červený a zelený zo semaforu Páni červený a zelený zo semaforu

Fotka - Záchranná akcia počas scénky Záchranná akcia počas scénky

Fotka - Lekcia deťom Lekcia deťom

Fotka - Ešte raz farební páni z mládežníckej scénky Ešte raz farební páni z mládežníckej scénky

Zborový výlet do Domice, 1.5.2012

Fotka - V kostole v Dlhej Vsi V kostole v Dlhej Vsi

Fotka - Kvaple v jaskyni Domica Kvaple v jaskyni Domica

Fotka - Občerstvenie pri Domici na ranči Občerstvenie pri Domici na ranči

Fotka - Deti mali svoj program Deti mali svoj program

Fotka - Opekanie Opekanie

Fotka - Pohoda s najmenšími I. Pohoda s najmenšími I.

Fotka - Pohoda s najmenšími II. Pohoda s najmenšími II.

Fotka - Simonka a Elenka Simonka a Elenka

Fotka - Obedňajšia prestávka Obedňajšia prestávka

Fotka - Naše sestry z Rankoviec Naše sestry z Rankoviec

Fotka - Sladká ochutnávka Sladká ochutnávka

Fotka - Zastávka v rožňavskom motoreste cestou späť Zastávka v rožňavskom motoreste cestou späť

Jarná brigáda na farskej záhrade, 31.3.2012

Fotka - Naši kuchári pripravujú guľáš Naši kuchári pripravujú guľáš

Fotka - Takto sa vyhrabávala záhrada ... Takto sa vyhrabávala záhrada ...

Fotka - ... a takto pratalo drevo na kúrenie ... a takto pratalo drevo na kúrenie

Fotka - Dobrý obed od majstrov kuchárov Dobrý obed od majstrov kuchárov

Misijné bohoslužby s hosťami cirk. zbor z Gelnice, Rankovce 27.11.2011

Fotka - Sestra farárka Milada Krížová Sestra farárka Milada Krížová

Fotka - Spevokol z Gelnice Spevokol z Gelnice

Žatva spevokolov, Budimír 30.10.2011

Fotka - Spevokol Spievajúce srdce Spevokol Spievajúce srdce

Fotka - Spevokol Le Devleskeri khangeri Spevokol Le Devleskeri khangeri

Zlatá konfirmácia po 50 rokoch, 23.10.2011

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Výstup na skaly 12.6.2011

Fotka - Namáhavá cesta smerom hore ... Namáhavá cesta smerom hore ...

Fotka - ... poskytne napokon krásny výhľad ... poskytne napokon krásny výhľad

Fotka - Skupinové foto Skupinové foto

Fotka - Haškovci Haškovci

Fotka - Potom opekačka na fare Potom opekačka na fare

Fotka - V našom altánku V našom altánku

Misijné popoludnie s deťmi, Bačkovík 29.5.2011

Fotka - Program detí na začiatku Program detí na začiatku

Fotka - Zlatý verš s Ivankou a Erikou Zlatý verš s Ivankou a Erikou

Fotka - Príbeh pred lekciou - mládežníci Príbeh pred lekciou - mládežníci

Fotka - Kapitán pirátov Kapitán pirátov

Fotka - Saša s lekciou Saša s lekciou

Fotka - Malá skúška konfirmandov Malá skúška konfirmandov

Fotka - Prítomní pri súťaži Prítomní pri súťaži

Zborový výlet na Dunajec, 30.4.2011

Fotka - Plavba na pltiach Plavba na pltiach

Fotka - Spoločný čas v Podolínci Spoločný čas v Podolínci

Inštalovanie slnečných kolektorov na faru, 31.3.2011

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Misijné popoludnie v Bačkovíku 27.3.2011

Fotka - Opäť naša skvelá skupina Opäť naša skvelá skupina

Fotka - Súťaž brata dozorcu Súťaž brata dozorcu

Fotka - Hosť Karol Verčimák Hosť Karol Verčimák

Jarná brigáda na farskej záhrade, 26.3.2011

Fotka - Takto to vyzeralo na záhrade Takto to vyzeralo na záhrade

Fotka - derka na strome derka na strome

Fotka - Sadíme novú sakuru pod kostolom Sadíme novú sakuru pod kostolom

Fotka - Po robote sa treba najesť Po robote sa treba najesť

Fotka - A guľáš dobre chutil A guľáš dobre chutil

Fotka - Atmosféra po brigáde Atmosféra po brigáde

Oprava stropu v kostole v Bačkovíku, marec 2011

Fotka - Takto to vyzeralo pri práci Takto to vyzeralo pri práci

Fotka - Toto je pohľad z lešenia tesne spod stropu Toto je pohľad z lešenia tesne spod stropu

Fotka - Bohoslužby na obecnom úrade, 20.3.2011 Bohoslužby na obecnom úrade, 20.3.2011

Výročný zborový konvent, Rankovce 27.2.2011

Fotka -

Fotka -

Misijné bohoslužby, Bačkovík 28.11.2010

Fotka - Privítanie hostí z Obišoviec Privítanie hostí z Obišoviec

Fotka - Záber do kostola Záber do kostola

Fotka - Jaroslav Petro, farár v Obišovciach Jaroslav Petro, farár v Obišovciach

Misijný večer modlitieb a chvál, Rankovce 14.11.2010

Fotka - Naša hudobná skupina Faitful Naša hudobná skupina Faitful

Fotka - Rozveselenie s Robom Rozveselenie s Robom

Fotka - Súťaž s lentilkami Súťaž s lentilkami

Fotka - Plná sála Plná sála

Fotka - Skupina One way z Budimíra Skupina One way z Budimíra

Fotka - Hosť Ján Vecan Hosť Ján Vecan

Konfirmácia po 52 rokoch 17.10.2010

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Misijné bohoslužby - Boliarov 26.9.2010

Fotka - Náš spevokol Spievajúce srdce Náš spevokol Spievajúce srdce

Fotka - Naša dobrovoľníčka Amanda Joy Meyer z Minneapolisu Naša dobrovoľníčka Amanda Joy Meyer z Minneapolisu

Fotka - Pohľad do kostola Pohľad do kostola

Fotka - Hlavný hosť - Dušan Cina, riaditeľ BÚ VD Hlavný hosť - Dušan Cina, riaditeľ BÚ VD

Fotka - Naša sestra farárka v úlohe kantorky Naša sestra farárka v úlohe kantorky

Misijné bohoslužby - deň detí v Čakanovciach 30.5.2010

Fotka - Spev detí Spev detí

Fotka - Program Program

Zborový zájazd do Betliara, 1.5.2010

Fotka - Náš autobus Náš autobus

Fotka - V autobuse V autobuse

Fotka - Jerguš Olejár, senior gem. seniorátu Jerguš Olejár, senior gem. seniorátu

Fotka - V kaštieli V kaštieli

Fotka - Kaštieľ ešte raz Kaštieľ ešte raz

Fotka - Spoločná fotografia pred kaštieľom Spoločná fotografia pred kaštieľom

Fotka - Opekačka Opekačka

Fotka - Pohoda pri stole Pohoda pri stole

Fotka - Dominika a Karinka Dominika a Karinka

Fotka - Mladí spolu Mladí spolu

Fotka - Ujo Imro a deti Ujo Imro a deti

Fotka - Chvíľa pri Slove pre dospelých Chvíľa pri Slove pre dospelých

Fotka - Chvíľa pri Slove pre deti Chvíľa pri Slove pre deti

Misijné bohoslužby v Rankovciach 28.3.2010

Fotka - Moderátori Matúš a Maťo Moderátori Matúš a Maťo

Fotka - Spevokol na bohoslužbách Spevokol na bohoslužbách

Fotka - Náš farár Náš farár

Fotka - Brat Miro Mičko so Slovom Brat Miro Mičko so Slovom

Misijné bohoslužby, hostia: cirk. zbor Opiná, Čakanovce 29.11.2009

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Jubilejná konfirmácia po 55 rokoch 18.10.2009

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Misijné bohoslužby v Bačkovíku 27.9.2009

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Misijné popoludnie s dňom detí v Boliarove 31.5.2009

Fotka -

Seniorátne stretnutie mládeže v Bačkovíku 17.5.2009

Fotka - Naša skupina ako doprovod Naša skupina ako doprovod

Fotka - Zástupcovia predstavujú svoje mládeže Zástupcovia predstavujú svoje mládeže

Fotka - astníci astníci

Rozoberanie starej stodoly 8.5.2009 - 1. fáza - Boliarovskí

Fotka -

Fotka -

Fotka -

Zborový výlet na Duklu a do Marhane 1.5.2009

Fotka - cesta v autobuse cesta v autobuse

Fotka - nálada v autobuse nálada v autobuse

Fotka - Martin a jeho superklobúk Martin a jeho superklobúk

Fotka - typická fotka zo smutného miesta typická fotka zo smutného miesta

Fotka - naši chlapci naši chlapci

Fotka - mládež a zbrane v múzeu vo Svidníku mládež a zbrane v múzeu vo Svidníku

Fotka - zbrane a mládež zbrane a mládež

Fotka - v Marhani na farskom dvore v Marhani na farskom dvore

Fotka - Saša a jej slovo v marhanskom kostole Saša a jej slovo v marhanskom kostole

Fotka - pri hrobke Aristida Deszeffyho pri hrobke Aristida Deszeffyho

Návšteva spevokolu z cirkevného zboru Háj 24.4.2009

Fotka - Spevokol Spevokol

Fotka - Cirk. zbor vedie náš bývalý farár, senior a biskup - Igor Mišina Cirk. zbor vedie náš bývalý farár, senior a biskup - Igor Mišina

Fotka - Pohľad na účastníkov Pohľad na účastníkov

Misijné bohoslužby v Čakanovciach 29.3.2009, hosť: Magdaléna Ševčíková

Fotka - Uvítanie - sestra kurátorka Anna Korečková Uvítanie - sestra kurátorka Anna Korečková

Fotka - Naša hudobná skupina Naša hudobná skupina

Fotka - Rozhovor s hosťom Rozhovor s hosťom


Ecav Rankovce - fotografie zo zboru

Mapa zboru

Rankovce

kostol v Rankovciach

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Rankovce

Boliarov

kostol v Boliarove

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Boliarov

Čakanovce

kostol v Čakanovciach

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Čakanovce

Bačkovík

kostol v Bačkovíku

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Bačkovík
ostatné dediny

Rankovce

Herľany Žírovce Mudrovce Ďurďošík Trsťany

Odkazy


©2007 Cirkevný zbor ECAV Rankovce | Kontakt: zborový e-mail | 0918 828 307 | 044 45 Rankovce 21
posledná úprava stránky prebehla 22. 11. 2018, 12:04:46
webmaster