rankovce.sk > Cirkevný zbor > Z matriky

Z matriky

Údaje z matrík nášho cirkevného zboru za posledné obdobie.

Matrika pokrstených

Rok 2014

19.1. Patrik, nar. 16.12.2013, syn Martina Mikulu a Ivany, r. Gdovinovej, Žírovce

18.5. Samuel, nar. 2.1.2014, syn Mareka Horvátha a Márie Ťuťovej, Bačkovík

22.6. Emília, nar. 28.5.2013, dcéra Emila Hadu a Jany, r. Rezankovej, Rankovce

22.6. František, nar. 27.3.2014, syn Jaroslava Adama a Márie, r. Sabovej, Rankovce

29.6. Lukas, nar. 4.6.2014, syn Jána Fabišíka a Adriany Haškovej, Rankovce

20.7. Miriam, nar. 4.3.2014, dcéra Zdenka Tancoša a Tamary, r. Turtákovej, Rankovce

20.7. Damir, nar. 23.9.2013, syn Miroslava Hadu a Zdenky, r. Fliťarovej, Rankovce

20.7. Dominik, nar. 24.6.2013, syn Petra Turtáka a Daniely, r. Fliťarovej, Rankovce

14.9. Marek, nar. 26.8.2014, syn Marka Šinglára a Lenky, r. Dutkovej, Rankovce

19.10. Ján, nar. 29.6.2014, syn Jána Galduna a Ivety, r. Turčanovej, Bačkovík

26.10. Ľuboš, nar. 14.8.2014, syn Ľuboša Tancoša a Viktórie, r. Gáborovej, Rankovce

1.11. Tamara, nar. 2.9.2014, dcéra Martina Červeňáka a Miroslavy, r. Červeňákovej, Rankovce

24.12. Ondrej, nar. 26.1.2014, syn Ondreja Gábora a Angeliky Turtákovej, Bačkovík

Matrika sobášených

Rok 2015

24.4. v Bačkovíku: Ing. Július Tatár, z Košíc, 32-ročný a Adela Bajusová z Bačkovíka, 37-ročná

1.5. v Košiciach: Anton Temkovitz, z Košíc, 52-ročný a Adriana Hlawiczková, r. Dolná z Ďurďošíka, 40-ročná

Rok 2014

26.7. v Boliarove: Ľuboš Antolík, z Tepličian, 38-ročný a Anna Hlavatá z Boliarova, 33-ročná

Matrika pochovaných

Rok 2016

Mária Godušová, † 13.1.2016, 88-ročná, Bačkovík

Ružena Petrillová, r. Hoľanová, † 18.1.2016, 78-ročná, Čakanovce

Jozef Dučai, † 10.2.2016, 69-ročný, Rankovce

Helena Vojtechovská, r. Sabová, † 17.2.2016, 66-ročná, Čakanovce

Alžbeta Šoffová, r. Jenčárová, † 22.2.2016, 87-ročná, Rankovce

Rok 2015

Miloslav Hrehor, † 8.1.2015, 60-ročný, Boliarov

Slavomila Tomčíková, r. Sikorová, † 14.2.2015, 60-ročná, Čakanovce

Alžbeta Benková, r. Petrilová, † 26.2.2015, 85-ročná, Rankovce

Elena Kmecová, r. Hudáková, † 5.3.2015, 71-ročná, Herľany

Alžbeta Imrová, † 19.3.2015, 65-ročná, Mudrovce

Vladimír Fliťar, † 2.4.2015, 59-ročný, Rankovce

Alžbeta Imrová, r. Šišková, † 2.4.2015, 84-ročná, Mudrovce

František Grešo, † 7.5.2015, 86-ročný, Bačkovík

Mária Magačová, r. Antašová, † 7.5.2015, 71-ročná, Bačkovík

Božena Petrová, r. Hrehorová, † 15.5.2015, 67-ročná, Mudrovce

Sára Hadová, † 9.6.2015, 1-dňová, Rankovce

František Hlavatý, † 13.7.2015, 80-ročný, Boliarov

Dárius Sabol, † 16.7.2015, 64-ročný, Boliarov

Ján Petrila, † 16.7.2015, 91-ročný, Čakanovce

Margita Sabová, r. Petrová, † 11.8.2015, 80-ročná, Čakanovce

Ján Matej, † 8.9.2015, 89-ročný, Rankovce

Alžbeta Šeboková, r. Vangorová, † 24.10.2015, 94-ročná, Rankovce


Ecav Rankovce - fotografie zo zboru

Mapa zboru

Rankovce

kostol v Rankovciach

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Rankovce

Boliarov

kostol v Boliarove

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Boliarov

Čakanovce

kostol v Čakanovciach

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Čakanovce

Bačkovík

kostol v Bačkovíku

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Bačkovík
ostatné dediny

Rankovce

Herľany Žírovce Mudrovce Ďurďošík Trsťany

Odkazy


©2007 Cirkevný zbor ECAV Rankovce | Kontakt: zborový e-mail | 0918 828 307 | 044 45 Rankovce 21
posledná úprava stránky prebehla 17. 09. 2017, 16:39:43
webmaster